13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Sponzoring videopřenosu a online zpravodajství - 3 sponzoři

Jedinečná možnost sponzorství na konferenci INFORUM 2007 - jedná se o sponzorství on-line textového zpravodajství a živého videopřenosu z této akce. Tyto projekty, jejichž cílem je zprostředkovat dění na konferenci těm kolegům, kteří nemohou být na konferenci osobně přítomni, zajišťuje občanské sdružení Ikaros, vydavatel stejnojmenného odborného časopisu zaměřeného na elektronické informační služby a zdroje, ve spolupráci s pořadateli konference - Albertina icome Praha s.r.o. a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Pro podrobné informace kontaktujte pořadatele.

Organizační výbor ve spolupráci s Ikaros, o. s. nabízí vaší firmě jako protihodnotu za vaši podporu těchto projektů tyto možnosti prezentace:

  • umístěni loga firmy na oficiální webové stránky Infora
  • uvedení jména firmy v souvislosti s těmito projekty
  • umístění upoutávky s logem firmy o přestávkách konference
  • umístění loga nebo banneru na stránky přenosu
  • publikování článku ve formě placené inzerce v časopisu Ikaros

Sponzoring Infomejdanu

Večerní program konference INFORUM se bude konat ve středu na Révovém nádvoří (nebo v případě nepříznivého počasí na obou hlavních chodbách I. patra Klementina). Na akci je pozváno cca 300 hostů (VIP hosté, účastníci konference, vystavovatelé, přednášející). Kromě recepce bude také k poslechu i k tanci hrát vybraná kapela. Pro podrobné informace kontaktujte pořadatele.

Organizační výbor nabízí vaší firmě jako protihodnotu tyto možnosti prezentace:

  • umístěni loga firmy na stoly s občerstvením
  • umístěni loga firmy na oficiální webové stránky Infora
  • uvedení jména firmy v souvislosti s Infomejdanem
  • umístění upoutávky s logem firmy o přestávkách konference
  • umístění loga v tištěném programu