13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Informace pro přednášející

Vítejte na stránce určené pro autory příspěvků na konferenci INFORUM 2007.

Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.

Důležité termíny

březen 2007 online registrace účastníků na konferenci
23. 4. 2007 Termín odevzdání plného textu příspěvku
7. 5. 2007 Odevzdání prezentace v MS PowerPoint
22. - 24. 5. 2007 Registrace účastníků na konferenci - denně 8.00 - 17.00
23. 5. 2007 Společenský večer

Odevzdání příspěvku

Všechny příspěvky budou publikovány na webovských stránkách v online sborníku.

Rozsah plného textu: 3-15 stran + přílohy
Formát plného textu: DOC (Word 95/97/2000), RTF nebo PDF, poslat e-mailem (andrea.kutnarova@aip.cz) nebo na disketě / CD-ROM poštou.

Pokyny pro autory


První z autorů přijatého příspěvku/posteru podepisuje "Licenční smlouvu dle autorského zákona s licencí práva užití příspěvku na konferenci INFORUM 2007" a bude mít zajištěn bezplatný vstup na konferenci, spoluautoři příspěvku/posteru si účast na konferenci hradí individuálně. Organizátor přednášejícím nehradí výdaje na ubytování a dopravu.

PPT prezentace

Nejlepším způsobem je poslat kopii Vaší prezentace předem e-mailem nejpozději do 7. 5. 2007 na adresu andrea.kutnarova@aip.cz (pro komprimaci laskavě používejte program WinZip, pokud používáte nestandardní fonty, nezapomeňte je uložit spolu s prezentací – viz. Uložit jako … Možnosti). Tak ji budeme moci zkontrolovat a předem uložit a připravit na prezentační server.
I přesto ale prosím přineste záložní kopii Vaší prezentace, kterou bude možno použít v případě nečekaných technických či jiných problému (disketa, CD-R disk, USB flash disk).

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 20 minut na vlastní prezentaci a 5 minut na dotazy a diskusi k příspěvku.

Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení v sálech

V přednáškových místnostech je k dispozici dataprojektor, vizualizér a počítač (PC/Windows s programy Office XP vč. PowerPoint, Netscape a MS Internet Explorer s napojením na Internet). Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. VŠE má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM) pro případ nepředpokládaných problémů.
Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku bohužel není možné.

Postery

Postery budou umístěny v propojovací chodbě mezi Novou budovou a Rajskou budovou po celou dobu konání konference.

Autoři posterů budou mít možnost představit svou práci v krátké dvouminutové prezentaci a následně přímo u svého posteru v rámci Posterové sekce.

Lze samozřejmě také využít čas v době přestávek na kávu nebo během poledních pauz.

Názvy posterů a jména autorů budou uvedeny v tištěném programu konference, i v programu na webovských stránkách konference.

Doporučená max. velikost posteru je 125 cm (v) x 90 cm (š) nebo 90 cm (v) x 125 cm (š).

WiFi připojení

Vysoká škola ekonomická poskytne účastníkům konference bezdrátové připojení k internetu. Přihlašovací jméno a heslo na vyžádání u registrace. Váš notebook musí být vybaven WiFi kartou.

Přihlášení na konferenci

Jako přednášející se můžete automaticky zdarma zúčastnit všech jednání konference jako VIP účastník, podmínkou je však vyplnění přihlášky. Odkaz na Vaši osobní přihlášku Vám bude zaslán samostatným e-mailem. Pokud se tak nestane, je možné si ho vyžádat na adrese irena.mikesova@aip.cz. Nezapomeňte uvést své požadavky na zajištění obědů, účast na jednotlivých sekcích a také hlasovat o Ceny INFORUM 2007.

Registrace na místě

Po svém příjezdu se prosím u vstupu na konferenci zaregistrujte a vyzvedněte si veškeré materiály.

Děkujeme Vám za pozornost při čtení těchto pokynů a za ohleduplnost vůči ostatním přednášejícím v průběhu konference.