13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Dotazy a připomínky z ankety

Vybrali jsme často se opakující dotazy nebo připomínky z letošní ankety účastníků, které jsme krátce okomentovali:

 

 • Postery byly umístěny mimo trasu pohybu účastníků. V roce 2005 byly umístěny přímo v Nové aule nahoře, což bylo mnohem lepší. Neměly by postery být hned u vchodu VŠE v hale?

Posterová sekce byla letos rozšířena, na ochoz Nové auly by se tedy všechny postery letos, bohužel, nevešly. Původní vymezený prostor byla propojovací chodba mezi Novou a Rajskou budou, kterou se prochází na oběd, těsně před konferencí ale pronajímatel vystavení posterů na tomto místě zamítl. Jedinou náhradní variantou bylo atrium v Rajské budově, kde byl dostatečný prostor pro všechny postery. Jelikož rozhodnutí pronajímatele přišlo jen pár dní před konferencí, nemohla se tato informace již objevit v tištěném programu. V hale u vchodu VŠE posterovou sekci z bezpečnostních důvodů uspořádat nelze.

Všechny postery a plné texty posterů si můžete nyní stáhnout na www stránkách konference. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem zvážíme, jak bude posterová sekce vypadat příští rok.

 • První den byla velká fronta na oběd a jídlo v menze mi nechutnalo.

První den konference je dopolední program pro cca 450 účastníků stejný, více než polovina z nich zamíří po zahájení konference i na oběd. Obědová pauza je proto naplánována na 75 minut, můžeme tedy doporučit, abyste na oběd zašli až později, kdy už určitě bude volněji a dostanete jídlo bez dlouhého čekání. Na VŠE i v době konání konference funguje menza pro studenty, a z kapacitních důvodů tak není možné pronajmout celou menzu jen pro naši konferenci.

Názory na kvalitu jídla se různí, nicméně během posledních let došlo díky změně provozovatele menzy k výraznému zlepšení. Je třeba počítat s tím, že se jedná o obědy ze studentské menzy, které jsme se letos snažili zpříjemnit zákuskem a nápojem. Menza není jedinou možností, jak se stravovat, na VŠE a v okolí je několik dalších restauračních zařízení (např. Akademický klub přímo na VŠE, kde jsou velmi příznivé ceny jídel), kam můžete o poledních pauzách zajít.

 • Vadila mi absence mnoha vystupujících - účast na konferenci není zas tak levná.

Někteří avizovaní přednášející nakonec z vážných důvodů nevystoupili (účast odřekli celkem čtyři přednášející, jeden zástupce firmy a jedna autorka posteru). Samozřejmě nás také neúčast zajímavých přednášejících mrzí, ale pokud je to ještě možné, snažíme se vytipovat a pozvat dalšího zajímavého řečníka (jako se stalo v případě Petera Godwina). Je třeba počítat s tím, že program zveřejněný spolu s přihláškou na konferenci je předběžný, za hotový se dá pokládat zhruba měsíc před konferencí, kdy jde do tisku, ale i po té může některý z přednášejících účast zrušit například ze zdravotních důvodů. To je vyšší moc, s níž pořadatelé konference nemohou při nejlepší vůli nic dělat.
Co se týče výše účastnického poplatku na konferenci, jsme přesvědčeni, že jeho výše je při dané kvalitě konference více než přijatelná. I v budoucnu budeme dělat vše proto, abychom poplatek udrželi na přijatelné úrovni.

 • Online přenos - špatná kvalita obrazu, přepínání zvuku z ČJ do AJ, dále byla zabírána buď pouze promítací plocha nebo pult mluvčího.

Je pravda, že letos bohužel především první den došlo ke zhoršené kvalitě přenosu. Velký dík patří redaktorům časopisu IKAROS, kteří i přes fakt, že zapůjčená technika nefungovala, jak měla, dokázali přenos realizovat, ovšem bez zapojení dalších kamer a zvukových signálů – proto tedy přepínání z jednoho jazyka do druhého a snímání promítacího plátna. Mimo to také redaktoři Ikara zajišťovali online zpravodajství z konference. Všem, kteří konferenci sledovali online, se tímto za nedostatky velmi omlouváme.

 • Simultánní překlad z Nové auly - velice nízká úroveň, kterou bych rozhodně neočekávala u profesionálních překladatelů.

V anketě se objevily velmi odlišné názory na tlumočení, od velmi pochvalných až po ty kritické, je tedy těžké se k připomínkám vyslovit. S překladateli máme dlouhodobě dobrou zkušenost, většinou se jako překladatelé účastní konference Inforum opakovaně a osvědčili se. Úlohu mají velmi nelehkou, protože se jedná o simultánní překlad, a většinu prezentací dostanou jen několik minut před začátkem. V příštím roce se budeme snažit osobně kvalitu překladu sledovat a hodnotit.

 • Lépe dodržet časový harmonogram.

Tento požadavek míří především k přednášejícím, kteří s předstihem dostávají informaci o maximální délce trvání svého příspěvku a přesný harmonogram sekce, přesto mají někteří problém tento limit dodržet. Zároveň někdy může dojít k situaci, kdy se rozproudí zajímavá diskuse k příspěvku, a pokud moderátor ví, že má časovou rezervu, není důvod diskusi předčasně ukončovat. Letos jsme zařazením časů do programu chtěli napomoci těm, kteří chtějí vyslechnout příspěvky v paralelních sekcích, vždy je ale třeba počítat s tím, že časy jsou orientační a program nikdy nevyjde na minutu přesně. Pokud jste o některou prezentaci přišli, naleznete ji ve sborníku konference.

 • Ztlumit klimatizaci v aule - oproti venkovní teplotě to byl velký rozdíl a člověku byla zima. Doladit ozvučení sálu, aby slyšeli i ti vzdadu sedící. Nefungující zdířka pro překlad.

Udržet klimatizaci na teplotě příjemné pro všechny je úkol nelehký ;) Pokud ale pociťujete v sále velkou zimu, neváhejte požádat organizátory nebo moderátora o zvýšení teploty. Totéž se týká i kvality ozvučení v sále – pokud je přednášející v zadních řadách špatně slyšet, obraťte se, prosím, na organizátory nebo moderátora. Stejně tak prosím ihned řešte s organizátory nefunkční techniku pro překlad nebo cokoliv dalšího, co nefunguje nebo není v odpovídajícícm stavu.

 • Překrývání sekcí s tematikou, zasahující do stejného oboru, nelze být na dvou místech současně.

Ačkoli se snažíme uspořádat sekce tak, aby se pokud možno tematicky nepřekrývaly, nelze vyloučit, že někoho budou zajímat příspěvky ve dvou sekcích běžících současně, tak to bohužel je. Navíc v řazení sekcí hrají svou roli i některé další faktory, především kapacita sálů vs. očekávaná návštěvnost sekce a někdy také např. časová omezení zvaného řečníka v dané sekci. Na dvou místech současně opravdu být nelze, proto doporučujeme projít si plné texty příspěvků a prezentací v online sborníku, a také speciální číslo časopisu IKAROS, kde naleznete shrnutí obsahu všech workshopů a prezentací.

 • Zborník sprístupniť na webe okamžite, súbežne s konaním konferencie.

Sborník z konference nezveřejňujeme souběžně s konáním konference ze dvou důvodů: většinu prezentací dostáváme od přednášejících až těsně před konferencí, řada přednášejících přinese poslední verzi své prezentace až na konferenci, takže data sbíráme ještě v průběhu konference. Všechny příspěvky a prezentace je také potřeba převést do PDF. Časově tyto operace není možné zvládat v průběhu konference, ale začínáme na nich pracovat hned v pátek po ukončení akce. Pokusíme se však v budoucnu zveřejnit už v průběhu konference ty příspěvky a prezentace, které autoři dodají včas.

 • Kedže sú príspevky jednotlivých sekcií vopred určené, nebolo by zlé keby účastníci konferencie dostali už pri registrácii zborník s príspevkami v tlačenej podobe, resp. jako CD.

V podstatě stejná odpověď jako na předchozí dotaz. CD sborník byl pro Inforum po několik ročníků připravován, vždy ale bylo třeba data pro výrobu CD odeslat několik týdnů před konferencí, značná část příspěvků a prezentací pak tedy na CD chyběla nebo autoři ještě dodatečně zasílali verze nové a rozšířené, které už ale být zařazeny nemohly. Stejný problém by nastal u tištěného sborníku. Online sborník má nespornou výhodu v tom, že může být upravován a je nejaktuálnější a nejkompletnější.

Díky stránkám https://sbornik.inforum.cz je navíc možné soustředit všechny příspěvky, které kdy na Inforu zazněly, na jednom místě a prohledávat podle nejrůznějších kritérií.

 • Byla by pěkná zase nějaká panelová diskuse na závěr, jako vloni.

Panelová diskuse je vždy obohacením programu a umožňuje detailnější diskusi k dané problematice. Programový výbor se rozhodně nebrání zařazení panelové diskuse do dalšího ročníku konference, proto vyzýváme účastníky i odbornou veřejnost, aby nám zasílali své tipy na téma panelové diskuse (mělo by souviset s elektronickými informačními zdroji).

 • Zklamalo ma zlé organizovanie otvorenia konferencie kvôli nedostatku miest na sedenie.

Mrzí nás, pokud k této situaci došlo. Hraje zde ovšem také roli ukázněnost účastníků – účastníci většinou obsazují nejdříve krajní místa v řadě, ale zůstávají prázdná místa ve středu řady, a je třeba se k nim dostat nebo požádat ostatní v řadě, aby se přesunuli o sedadlo dále. Pro slovenské účastníky, kteří přijíždějí Infobusem, navíc rezervujeme první den odpovídající počet míst u vchodu do auly, pokud tedy budou účastníci dostatečně ukáznění a ohleduplní, nemělo by k výše uvedené situaci docházet.

 • Problémom bol len oneskorený návrat kvôli poruche sponzorovaneho autobusu (oceňujem pohodlie využívania sponzorovaného autobusu, ale nejaký "mladší" a "zdravší" by sa nenašiel?)

Porucha autobusu a následné čekání na náhradní autobus je určitě velmi nemilé, a všem zúčastněným se tímto omlouváme a děkujeme za trpělivost. S dopravcem jsme již o těchto opakovaných problémech jednali a do podmínek pro příští rok jsme zařadili požadavek na dopravu novým typem autobusu.

 • Ubytovanie bolo dost vzdialene od miesta konferencie.

Ubytování v Hostivaři má přímé spojení s místem konání konference tramvají číslo 26, pro větší pohodlí ubytovaných účastníků každé ráno vyjíždí z Hostivaře na VŠE Infobus, který účastníky přepravuje bezplatně. Pravděpodobně by bylo možné najít ubytování blíže VŠE, ovšem za jiné ceny nebo s jiným komfortem než je v hotelu Vltava v Hostivaři. Ceny hotelu Vltava jsou vzhledem k nabízenému typu ubytování velmi příznivé. Není snadné v Praze najít ubytování pro tolik účastníku, za slušné ceny a ve slušném prostředí, ale po dalších možnostech ubytování pro slovenské účastníky pátráme. Každý účastník má samozřejmě možnost si obstarat ubytování bez ohledu na nabídku organizátorů – každý rok na www stránkách konference zveřejňujeme přehled kontaktů na hotely v blízkosti VŠE.

 • Pre viacerých účastníkov by bola určite zaujímavá exkurzia v Národní knihovně.

Nabitý program sekcí bohužel neumožňuje zařadit další aktivity, jako např. exkurze. Předpokládáme ale, že v případě zájmu slovenských knihovníků by nebyl problém tuto exkurzi dojednat přímo s Národní knihovnou na pátek dopoledne, protože většina slovenských účastníků odjíždí Infobusem až kolem pátečního poledne.