13. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Sekce

Zahájení konference

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 11.00 - 12.45, Nová aula

Zahájení konference

Autor: Jindřich Soukup, Proděkan pro rozvoj a finance, Vysoká škola ekonomická v Praze

Zahájení INFORUM 2007: Advances in AiP Computer Tomatography

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Trendy v odborných a akademických online informačních službách

Autor: Péter Jacsó, University of Hawaii - Department of Information and Computer Sciences, USA

Výprava do uživatelského prostředí. Uživatelé se mění - informační pracovníci a služby musí také

Autor: Guus van den Brekel, University Medical Center Groningen - Central Medical Library, Nizozemí

Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 14.00 - 17.40, Nová aula

Systém M-CAST (Multilingual Content Aggregation System - Vícejazyčný systém agregace informací)

Autor: Marie Balíková, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Petr Strossa / Vysoká škola ekonomická v Praze / Slezská univerzita v Opavě

Silné nástroje pro vyhledávání - cesta uživatelů k relevantním informacím

Autor: Jens Gräßler, Ovid Technologies - Wolters Kluwer Medical Research, Německo

RefWorks - nová generace informačních služeb

Autor: Ladislav Svršek, Albertina icome Bratislava

Spoluautoři:

Aaeon Maierhofer

HAN 2.0 - vylepšená správa a zpřístupnění elektronických časopisů

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Spoluautoři:

Christian Günther / H+H Software GmbH

Central Search &Vivisimo. Viva Vivisimo!

Autor: Gareth Williams, ProQuest CSA, Velká Británie

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování v Národní knihovně ČR

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Spoluautoři:

Jiří Polišenský / Národní knihovna České republiky

Nástroje Ex Libris pro efektivní práci s elektronickými informačními zdroji

Autor: Jan Mrákota, MULTIDATA Praha

Spoluautoři:

Jan Pokorný, Martin Ledínský / MULTIDATA Praha

Elektronické knihy a nové produkty na platformě SpringerLink

Autor: Frans Lettenström, Springer, Německo

Profesní růst informačních pracovníků

Koordinátor: Petra Jedličková, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Kdy a kde: 22. 5. 2006, 14.00 - 15.25, Posluchárna D

Rozvoj kompetencí informačních profesionálů - nezbytný předpoklad pro poskytování služeb podle potřeb uživatelů

Autor: Russell Bailey, Providence College Library, USA

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Autor: Zlata Houšková, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha

Spoluautoři:

Jarmila Burgetová / Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Vzdělávání knihovníků v Rumunsku

Autor: Anca Cristina Rapeanu, "Carol I" Central University Library of Bucharest, Rumunsko

Spoluautoři:

Corina Dovinca / "Carol I" Central University Library of Bucharest

Prezentace posterů

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 22. 5. 2007, 15.45 - 17.30, Posluchárna D

Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186 – sázka na školení a semináře.

Autor: Alena Balvínová, Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta, Praha

Spoluautoři:

Jan Soukup / Univerzita Karlova - Přirodovědecká fakulta, Radka Lukášová / Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta

Zpřístupňování eVŠKP : co je nového v ČR

Autor: Iva Horová, Knihovna Akademie múzických umění v Praze

Elektronické informační zdroje v litevských akademických knihovnách

Autor: Zibute Petrauskiene, Vilnius University, Litva

ALADIN: Dokumentační a informační síť pro vzdělávání dospělých

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Spoluautoři:

Lisa Krolak / UNESCO Institute for Lifelong Learning

E-learningové kurzy katalogizace

Autor: Edita Lichtenbergová, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Jaroslava Svobodová, Hana Kubalová / Národní knihovna České republiky

CSA Library School Programme RefWorks v ČR

Autor: Eva Marvanová, Národní knihovna České republiky, Praha

Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Vztah mezi přístupem k elektronickým službám v Srbsku a indexací článků srbských autorů ve Web of Science

Autor: Stela Filipi Matutinovic, University Library Svetozar Markovic, Srbsko

Spoluautoři:

Biljana Kosanovic / National Library of Serbia

Funkčná informačná gramotnosť pedagogických zamestnancov

Autor: Miroslava Jakubeková, Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne

SAML a XACML jako nová cesta pro přesný Identity management

Autor: Dagmar Brechlerová, Ústav informatiky Akademie věd ČR v.v.i., Praha

SEEDI - digitalizační iniciativa zemí jihovýchodní Evropy

Autor: Milena Dobreva, Bulgarian Academy of Sciences - Institute of Mathematics and Informatics, Bulharsko

Spoluautoři:

Zoran Ognjanović / Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Nikola Ikonomov / Institute for Bulgarian Language

Software pro archivaci webu

Autor: Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Spoluautoři:

Lukáš Matějka, Adam Brokeš / Moravská zemská knihovna v Brně

Studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Autor: Beáta Sedláčková, Slezská univerzita v Opavě

Spoluautoři:

 

Aspekty managementu kvality ve vzdělávání v informační vědě a knihovnictví

Autor: Baiba Holma, University of Latvia, Lotyšsko

Spoluautoři:

Daina Pakalna / University of Latvia

MediGrid jako odborná publikace

Autor: Adéla Jarolímková, CESNET, z.s.p.o., Praha

Spoluautoři:

Petr Lesný, Jan Vejvalka, Kryštof Slabý, Marek Turnovec / Fakultní nemocnice v Motole

Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík / Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě

Koordinátor: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 8.30 - 12.00, Nová aula

Projekt i2010: snadný přístup k evropskému kulturnímu a vědeckému dědictví

Autor: Javier Hernandez-Ros, European Commission, Lucembursko

Z evropské knihovny do evropské digitální knihovny

Autor: Jill Cousins, The European Library, Nizozemí

Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách

Autor: Zinaida Manžuch, Vilnius University, Litva

Národní digitální knihovna: portál pro zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Autor: Chi-ju Lee, National Library of Korea

Stručná analýza vývoje digitálních zdrojů a služeb v Národní knihovně Číny a projekt národní digitální knihovny

Autor: Wei Dawei, National Library of China, Čína

ENRICH: Budujeme evropskou digitální knihovnu rukopisů

Autor: Adolf Knoll, Národní knihovna České republiky, Praha

Spoluautoři:

Stanislav Psohlavec / AiP Beroun

Management informací a znalostí ve firmě

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 9.00 - 12.30, Posluchárna D

Management znalostí v moderní organizaci

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Podnik jako živý organismus – konkurenční výhoda

Autor: Olga Girstlová, GiTy, a.s., Brno

Některé problémy transformace firemního informačního střediska na středisko znalostní

Autor: Jan Vymětal, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Využití marketingu v podnikové knihovně

Autor: Tereza Šedivcová, ČSOB, Praha

Informace veřejného sektoru – zdroj surovin pro informace a znalosti ve firmě

Autor: Dagmar Vránová, EPMA - Agentura pro evropské projekty &management, Praha

Strategické rozhodovanie a riadenie znalostí v reálnej firemnej praxi

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit

DMS a dynamické dokumenty

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Elektronické informační zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.45, Nová Aula

Nová podoba výzkumu

Autor: James Pringle, Thomson Scientific, Velká Británie

Vývoj uživatelského rozhraní informačních systémů

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Spoluautoři:

Michal Hýsek, Jiří Lucký / Vysoká škola ekonomická v Praze

CSA Illustrata: nová dimenze vyhledávání a objevování díky podrobné indexaci a nové produkty z ProQuest CSA

Autor: C. Alan Golden, ProQuest CSA, Velká Británie

ProQuest CSA: Klenoty vydavatelství Chadwyck Healey

Autor: Jacqui Gilchrist, ProQuest CSA, Velká Británie

Přístup "navždy": nákup versus předplatné databází

Autor: Gisela Hochgeladen, K.G. Saur Verlag, Německo

Novinky v katalogizačním systému Syndetic Solutions společnosti Bowker

Autor: Kai-Henning Gerlach, Bowker Office Berlin, Německo

Portálová řešení přístupu k vědeckým zdrojům v medicíně

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 13.30 - 16.20, Posluchárna D

MEDVIK® - medicínská virtuální knihovna – integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

Autor: Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová / Národní lékařská knihovna

Šli jsme dosud po správné cestě?

Autor: Livia Vasas, Central Library of Semmelweis University, Maďarsko

Spoluautoři:

Joe Geges / Ovidius

Knowledge Center Portal společnosti Novartis - brána k informacím a znalostem v mezinárodní farmaceutické společnosti

Autor: Margot Gerharter, Novartis Institutes for BioMedical Research GmbH &Co KG, Rakousko

New Developments at Nature Publishing Group

Autor: Hugh Blackbourn, Nature Publishing Group, Velká Británie

Jak se mění požadavky na publikování výstupů lékařského výzkumu

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Zdarma na Internetu: Přístup k výsledkům výzkumu v elektronické formě bez překážek

Autor: Elisabetta Poltronieri, Istituto Superiore di Sanità, Itálie

Spoluautoři:

Rosalia Ferrara / Istituto Superiore di Sanità

INFOKONCERT

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 19.00 - 20.30, Zrcadlová kaple, Klementinum

INFOMEJDAN - Recepce v Klementinu

Kdy a kde: 23. 5. 2007, 20.30 - 23.00, Révové nádvoří, Klementinum

Novinky ve vyhledávání na internetu a svět 2.0

Koordinátor: Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 8.30 - 12.00, Nová aula

Web 2.0 jako výzva pro informační gramotnost

Autor: Peter Godwin, University of Bedfordshire

Ovlivní změny v technologiích zpracování a zpřístupňování informací v informačních systémech

Autor: Nadežda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, s.r.o., Hodonín

Poslední vývoj moderních webových technologií a jejich využití pro vyhledávání

Autor: Patrik Plachý, SEFIRA spol. s r.o., Praha

Jak hledat a NAJÍT – podrobná indexace obrázků a tabulek

Autor: Helle Lauridsen, ProQuest CSA, Velká Británie

Web 2.0 vs. sémantický web

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Vertikální vyhledávací služby

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, c/o Convera ČR, Praha

Blog je prima. Jak dát ale o sobě vědět?

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Integrace elektronických knih do nabídky informačních služeb

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 9.00 - 12.05, Posluchárna D

Ebooks v České republice - tři roky zkušeností

Autor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

ebrary: jedna platforma pro elektronické zdroje, mnoho cest pro jejich využití

Autor: Mohamad Al-Baghdadi, ebrary, USA

Svět informací - odborné monografie a referenční příručky online z vydavatelství Oxford University Press

Autor: Annika Lindemann, Oxford University Press, Velká Británie

Elektronické knihy vydavatelství Wiley - nové tematické edice!

Autor: Brett Thomas, Wiley InterScience, Velká Británie

Elektronické knihy z vydavatelství Thomson Gale! Prvotřídní zdroje pro každou akademickou knihovnu, které jednoduše zařadíte do vašeho knihovního systému. Gale Virtual Reference Library (GVRL): platforma pro elektronické knihy

Autor: Paul Fertl, Thomson Learning – Library Reference Division, Německo

Knovel Library: jak připravit uživatele technických oborů

Autor: Barbara Dixee, Knovel Corporation, USA

Elektronické knihy v rozhraní ScienceDirect

Autor: Piotr Golkiewicz, Elsevier B.V., Nizozemí

Efektivní zpřístupnění elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Kdy a kde: 24. 5. 2007, 13.30 - 15.30, Nová aula

Efektivní řešení přístupu k elektronickým zdrojům - zkušenosti ústřední knihovny Warsaw University of Technology

Autor: Anna Tonakiewicz, Main Library of Warsaw University of Technology, Polsko

Spoluautoři:

Grazyna Komorowska / Main Library of Warsaw University of Technology

Jak uživatelé vnímají hodnotu vědeckých informačních zdrojů

Autor: Radovan Kačín, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spoluautoři:

Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Užití Open alternativ v knihovních a informačních službách

Autor: Čestmír Halbich, Česká zemědělská univerzita v Praze

Propojení primárních a sekundárních informačních zdrojů - vědecká digitální knihovna v plném slova smyslu

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluautoři:

Ludmila Zetková / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.