aktuální novinky

  • vyhodnocení ankety a výherci

    Děkujeme všem, kteří nám zaslali odpovědi na anketu k letošní konferenci. Výsledky ankety jsou zveřejněny ke stažení spolu se seznamem 10ti vylosovaných výherců.

  • sborník z konference, on-line zpravodajství a rozhovory

    Sborník z konference INFORUM 2008 (příspěvky, prezentace a materiály z workshopů) je nyní dostupný online. Na stránkách časopisu IKAROS naleznete online zpravodajství z konference a doprovodných workshopů. Na YouTube je možné zhlédnout video ze zahájení konference a videorozhovory se zajímavými účastníky Infora.

  • INFORUM 2009

    Příští INFORUM 2009 se uskuteční v Praze, v termínu 27.- 29. května 2009. Protože se patnácté INFORUM navíc bude konat v době českého předsednictví EU, byli jsme poctěni možností uspořádat jednodenní akci (26.5.) na téma digitalizace kulturního bohatství a Evropské digitální knihovny. Ta proběhne pod názvem DigINFORUM den před zahájením vlastního Infora jako 4. oddělená sekce konference Fórum pro kreativní Evropu.

Zvaní přednášející

Ralph Catts

University of Stirling

Ralph Catts působí v Institute of Education na University of Stirling ve Skotsku. Je také čestným členem School of Education University of New England v Austrálii. Jeho profesionální výzkum je zaměřen na dvě hlavní oblasti. První je role všeobecných dovedností a schopností v celoživotním vzdělávání se speciálním zaměřením na teorii informační gramotnosti a hodnocení projektů týkající se této problematiky. Byl členem týmu, který pro Austrálii a Nový Zéland vyvinul a poté revidoval systém osvojování informační gramotnosti pro vyšší školství. Navrhl také systém průzkumu "informačních dovedností", který se používá pro hodnocení efektivity těchto programů. Je autorem mnoha odborných publikací. Druhou hlavní oblastí jeho výzkumu je přístup a spravedlnost v poskytování vzdělání zvláště pro znevýhodněné osoby a komunity. Od doby jeho příchodu do Skotska hraje rozhodující roli ve vývoji spolupracující výzkumné sítě, která se zabývá účinky společenského kapitálu na výsledky vzdělávání.

James McGinty

Cambridge Information Group

Od února 2000 byl Jim McGinty prezidentem Cambridge Information Group (CIG) a v listopadu 2004 byl jmenován jejím viceprezidentem. V této funkci je společně s Bobem Snyderem zodpovědný za strategické řízení všech společností skupiny CIG. V letech 1992 až 2000 Jim působil ve funkci prezidenta společnosti CSA - nynější ProQuest. Pod jeho vedením společnosti obrat vzrostl třikrát, počet zákazníků překročil 1200 ve více než 30 zemích a společnost se dostala na přední místo v internetovém publikování. Před svým působením v CSA strávil Jim více než dvacet let ve firmě Dun & Bradstreet - naposledy jakožto výkonný ředitel North Pacific Business Information Group se sídlem v Hong Kongu. Jim získal titul B.A. a M.B.A. na St. John’s University v New Yorku a zde v roce 1984 obdržel také čestný doktorát.

debbi_boden_125

Debbi Boden

University of Worcester

Debbi Boden pracuje jako zástupkyně ředitele oddělení informačních a vzdělávacích služeb na University of Worcester ve Velké Británii. Je také manažerkou projektu zaměřeného na využití ICT ve výuce. Předtím působila jako vedoucí projektů Olivi, PILOT a PILS na podporu informační gramotnosti na Imperial College. Debbi je zakladatelkou a předsedkyní pracovní skupiny CILIP zabývající se informační gramotnosti a oragnizující konference LILAC. Debbi se od samého počátku zapojila do vývoje systému LolliPop, který slouží k distančnímu vzdělávání knihovníků v oblasti informační gramotnosti. V současnosti se podílí na projektu SirlearnaLot na podporu pedagogických dovedností knihovníků. Debbi je jedním z editorů Information Literacy Cookbook a spoluautorů rubriky o informační gramotnosti v časopisu Higher Education.

patrick_danowski_154

Patrick Danowski

Staatsbibliothek zu Berlin

Patrick Danowski je knihovníkem v Staatsbibliothek v Berlíně. K jeho profesním zájmům patří computer science. Angažuje se v projektu souborného katalogu seriálů, který je financován Deutsche Forschungsgemeinschaft. Během magisterského studia na Humboldtově univerzitě (obor informační studia a knihovnictví) pracoval v Zentral and Landesbibliothek Berlin. Od roku 2006 má vlastní blog "Knihovna 2.0 a co vice" ( v originále Bibliohtek 2.0 und mehr) zabývající se nejenom knihovnou 2.0. Zabývá se rovněž problematikou open access (v souvislosti s kulturním dědictvím), open source a Wikipedia.

stephanie_krueger_173

Stephanie Krueger

ARTstor

Stephanie Krueger je zástupkyní ředitele pro vztahy s knihovnami v ARTstor. V letech 2006 až 2007 pracovala na podobné pozici v DRAM, neziskové organizaci vydavájící hudební nahrávky a hudebniny. Předtím pět let působila v JSTOR, mj. jako asistentka ředitele pro vztahy se zahraničními knihovnami. Přitom úzce spolupracovala s grantovými agenturami poskytující stipendia studentům v různých zemí. Publikovala o své činnosti v Rusku, jmenovitě o projektech digitalizace v oblasti hudby. Stephanie má také zkušenosti s vytvářením webových stránek pro firmy v automobilovém a mediálním průmyslu. Titul magistr (obor Informační studia) získala na University of Michigan. Absolvovala e-learningový program Educational Technology Leadership na George Washington University. Díky podpoře Fulbrightovy nadace pobývala na University of Leipzig.


pořadatelé

AiP VŠE

hlavní sponzoři

Logo ProQuest

mediální a technologičtí partneři

Logo IKAROS Logo INCAD