14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Sborník příspěvků konference

INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 28.-30. května 2008 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2008/sbornik/. ISSN 1801-2213.

Vyhledávání ve sborníku
Pokud hledáte konkrétní informaci, využijete archivu konference INFORUM s možností vyhledávání, který je umístěn na adrese https://sbornik.inforum.cz.

Al-Baghdadi Mohamad, ebrary, USA

Andrejčíková Nadežda, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Anguelova Krassimira, CABI, Bulharsko

Antonic Sanja, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Ball David, Bournemouth University, Velká Británie

Bartošek Miroslav, Masarykova univerzita, Brno

Boden Debbi, University of Worcester, Velká Británie

Brandejs Michal, Masarykova univerzita, Brno

Cahoon Jackie, Wiley-Blackwell, Velká Británie

Catts Ralph, University of Stirling, Velká Británie

Compelová Anežka, MCR, s.r.o., Bratislava

Danowski Patrick, Berlin State Library, Německo

Diačiková Anna, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Dombrovská Michaela, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Faladová Adéla, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Feberová Jitka, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha

Fertl Paul, Gale - Cengage Learning, Německo

Golkiewicz Piotr, Elsevier B.V., Nizozemí

Grman Ján, SVOP s.r.o.

Hartmanová Květa, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Helinsky Zuzana, zh Consulting, Švédsko

Hindls, rektor Richard, Vysoká škola ekonomická v Praze

Horníček Leoš, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Hutař Jan , Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Jelínek Jiří, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

Kocourek Pavel, INCAD, spol. s r.o., Praha

Kolankowska Sylwia, The IET, Velká Británie

Kroftová Věra, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Krueger Stephanie, ARTstor, USA

Kříž Filip, Národní lékařská knihovna, Praha

Laiblová Kadlecová Ivana, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Lauridsen Helle, ProQuest , Velká Británie

Lawson David, ProQuest, Velká Británie

Lindemann Annika, Oxford University Press, Velká Británie

MacLeod Roddy, Heriot-Watt University, Velká Británie

Maierhofer Aaron, RefWorks, Velká Británie

Maixnerová Lenka, Národní lékařská knihovna, Praha

McGinty Jim, Cambridge Information Group, USA

Mládková Ludmila, Vysoká škola ekonomická v Praze

Mottl Jan, AiP Safe s.r.o., Praha

Näkel Martina, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG / K.G. Saur Verlag, Německo

OVID representative, OVID - Wolters Kluwer Health, Německo

Papíková Vendula, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Phipps Nick, Serials Solutions, Velká Británie

Pokorný Jan, Multidata Praha

Psohlavec Stanislav, AiP Beroun s.r.o.

Ráb Petr, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Sklenák Vilém, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spiegel Rick , Knovel Corporation, USA

Stolic Dragana, University of Belgrade - University Library

Šedinová Petra, Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Brno

Šilhánek Jaroslav, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Šmerda Jiří, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Špála Milan, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Špiranec Sonja, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Information Sciences, Chorvatsko

Trtíková Ilona, České vysoké učení technické v Praze - Výpočetní a informační centrum

van Berckelaer Focko Robbert, Springer, Německo

Végh Norbert, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

vom Orde Heike, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Wolf-Klostermann Thomas, Bavarian State Library, Německo