14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.50, Nová aula

Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0. Autority ako ontologická základňa pre sprístupnenie zbierok pamäťových inštitúcií

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Plné texty

Abstrakt:

Jednou zo spoločných čŕt pamäťových a fondových inštitúcií je spracovanie objektov kultúrneho dedičstva. Rozdiel medzi tymito inštitúciami je v ich pohľade na spracovanie týchto objektov. Pre knižnice je dôležitý obsah, múzea zaujíma artefakt ako taký a archívy na ne pozerajú v kontexte. Tieto zbierky sú však spracovávané predovšetkým s ohľadom na používateľa. Ten v dnešnom svete moderných technológií však požaduje získanie komplexnej informácie o objekte, ktorý ho zaujíma.

Preto najmä v posledných rokoch stojí pred pamäťovými inštitúciami úloha, ako ponúknuť používateľovi informácie naprieč ich katalógmi.

Jednou z možností riešenia v našich podmienkach je využitie národných autorít spravovaných Národnou knižnicou Praha a ontologického rámca definovaného normou ISO 21127. V príspevku je opísaný základný model pre tvorbu ontológie v súlade so spomenutou normou a ktorý vychádza z už existujúcich súborov autorít ako aj možnosti využitia takto vzniktnutej ontológie pre sprístupnenie digitálnych knižníc budovaných oddelene v jednotlivých pamäťových a fondových inštitúciach.

O autorovi:

Autorka je absolventkou Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře, obor: Automatizované systémy řízení. Pracovala jako programátor - analytik ve firmě PVT Hodonín a od roku 1992 se věnuje problematice knihovních a informačních systémů. Nejdřív pracovala jako programátor - analytik v jedné osobě a dnes řídí firmu zabývající se vývojem, implementací a správou informací systému Advanced Rapid Library s působností v SR a ČR. Tento informační systém je určen pro správu a management informací v paměťových institucích. V současnosti také působí jako konzultant v oblasti implementace mezinárodnch standardů pro zpracování a zpřístupňování informací v paměťových institucích a je členkou Slovenského spolku knihovníků.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0

Autor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost

Autor: Jim McGinty, Cambridge Information Group, USA

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení

Autor: Jiří Šmerda, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Spoluautoři:

Vladimír Dosoudil / Marek Winkler, Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu