14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


O konferenci

Konference INFORUM, jejíž čtrnáctý ročník se uskuteční 28. až 30. května 2008, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku (viz graf níže). Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Důležité termíny

leden 2008 Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků, posterů)
21.2. 2008 Uzávěrka Call for Papers
29.2. 2008 Uzávěrka nominací na Ceny Inforum
10.3. 2008 Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků / posterů
Březen 2008 Zveřejnění přihlášek pro účastníky
7.4. 2008 Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
30.4. 2008 Možnost stornovat přihlášku
7.5. 2008 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
27.5. 2008 Workshopy
28.5. 2008 v 10 hod Zahájení doprovodné výstavy
28.5. 2008 v 11 hod Zahájení konference
29.5. 2008 Společenský večer
30.5. 2008 v 13 hod Ukončení konference

Pořadatelé

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR, a Vysoká škola ekonomická v Praze. Na uspořádání společenského večera se podílí Národní knihovna České republiky.

aip vse_66 nk_71

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Loni bylo zaregistrováno 639 účastníků, kteří mohli vyslechnout 56 vystoupení, zúčastnit se 2 workshopů, shlédnout 16 posterů a prohlédnout si stánky 30 firem na doprovodné minivýstavě.

Složení účastníků v roce 2007:

slozeni_ucastniku_v_roce_2007_327

Účastníci INFORUM 2007 - rozdělení podle zemí

Výbor

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Program konference

Hlavní program konference je rozčleněn do sekcí podle vypsaných témat konference. V každé sekci vystupují jak zvaní přednášející z řad odborné veřejnosti, tak i zástupci firem s komerčními prezentacemi. Všechny příspěvky jsou tlumočeny z/do angličtiny.

Workshopy

Na úterý 27. května 2008 jsou připravovány půldenní workshopy. Spolu se zveřejněním programu konference bude v březnu zveřejněn i přehled workshopů.

Infomejdan

Společenský večer ve středu 29. 5., jehož spolupořadatelem je Národní knihovna České republiky a sponzorem Thomson Scientific – Dialog, se odehraje na nádvoří (v případě deště na chodbách) Klementina. INFOMEJDAN bude otevřen všem účastníkům konference, kteří se na něj zaregistrují.

thomson_blu_gif_139

Ceny INFORUM 2008

Již od roku 1999 jsou na základě hlasování účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. Ceny budou vyhlášeny na INFOMEJDANu.

Výstava

Součástí konference INFORUM je již tradičně výstava v předsálí Nové auly, na které se představují:

  • vydavatelé profesionálních elektronických informačních zdrojů
  • agregátoři informací a provozovatelé online služeb
  • poskytovatelé služeb na www
  • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších souvisejících produktů

Online videopřenos a zpravodajství

Pro ty, kteří se nebudou letošní konference účastnit osobně, připravuje časopis IKAROS ve spolupráci se studenty oboru Studia nových médií online videopřenos a aktuální online zpravodajství z konference. Projekt online videopřenosu a zpravodajství je finančně podpořen firmami Oxford University Press a SAGE. Firma Multidata finančně podpořila videorozhovory se zajímavými návštěvníky Infora, jejich postprodukci a archivaci. Firma Cosmotron je sponzorem techniky a fotodokumentace.

oup_110 sage_117 multidata cosmotron_120

Účastníci ze Slovenska

Účast slovenských odborníků na konferenci je podporována následující formou:
  • zajištění ubytování v Praze
  • finanční příspěvek pro členy Slovenskej asociácie knižníc (SAK) a Spolku slovenských knihovníkov (SKK)
  • pozdějsí začátek zahájení konference

Bližší informace pro účastníky ze Slovenska naleznete na následující stránce.

Jak se na konferenci podílet

Na letošní konferenci se můžete podílet jako:

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:

Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313

IČ: 49612158 DIČ: CZ49612158

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 20775

Základní jmění: 102 000 Kč

přihlášky na konferenci:Irena Mikešová
organizační záležitosti, přednášející, postery, společenské akce,vystavovatelé a sponzoři, workshopy, www stránky:Andrea Kutnarová