14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Registrace účastníků

Registrace na konferenci byla ukončena 12. května 2008. Pokud máte zájem se konference zúčastnit, kontaktujte nás.

Přehled registračních poplatků (včetně DPH)

Standardní vložné

3 990 Kč

Standardní vložné - Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 7. 4. 2008)

3 490 Kč

Zvýhodněné vložné
(pro školy, zdravotnické organizace, veřejnou správu, akademické a veřejné knihovny registrované MK ČR a SR)

2 990 Kč

Zvýhodněné vložné - Ranní ptáčata
(v případě odeslání úhrady do 7. 4. 2008)

2 490 Kč

Workshop - pro účastníky konference

690 Kč

Pouze workshop

1 090 Kč

Studentské vložné

550 Kč

Prohlídka Prahy

370 Kč

Oběd 98 Kč

Standardní i zvýhodněné vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny zaregistrované sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek, vstup na výstavu, technické zázemí konference a pozvanku na společenský večer na základě včasné registrace.
Pro získání slevy pro ranní ptáčata je nutné se zaregistrovat a odeslat účastnický poplatek do 7. 4. 2008. Pokud bude přihláška a/nebo platba odeslána až po 7. 4. 2008, automaticky bude účtováno vložné bez slevy.
Vložné na workshop v rámci účasti na konferenci/samostatné vložné na workshop zahrnuje vstupné na workshop, materiály a občerstvení.
Studentské vložné na konferenci zahrnuje vstup na všechny zaregistrované sekce, konferenční materiály, občerstvení během přestávek a vstup na výstavu.
Je určeno výhradně pro studenty denního studia v ČR/SR.
(Nezahrnuje vstup na společenské akce.)
Studentské vložné je nutno uhradit nejpozději do 21 dnů od přihlášení, jinak přihláška propadá. Vložné může být uhrazeno převodem z účtu studenta nebo hotově v sídle AiP, částka nesmí být uhrazena žádnou institucí.
Obědy – během konání konference (St – Pa) nabízíme možnost stravování ve studentské menze VŠE.