14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Informace pro vystavovatele

Vítejte na stránce určené pro firmy participující na konferenci INFORUM 2008. Jsme velmi rádi, že se budete letošní konference účastnit.
Andrea Kutnarová zodpoví všechny Vaše dotazy týkající se uvedených pokynů i všeobecné dotazy k organizaci konference. Se svými dotazy se obracejte přes náš www formulář. Na zvláštních stránkách nalezente také nejčastější dotazy vystavovatelů spolu s podrobnými komentáři.

Termíny


do 21.2. 2008 přihláška firemní prezentace
březen 2008 online registrace účastníků na konferenci
17. března 2008 firemní profily vystavovatelů pro tištěný program
17. března 2008 uzávěrka objednávek pro inzerát v tištěném programu
30. března 2008 uzávěrka objednávek pro vkládání materiálů
14. dubna 2008 dodání reklamy do tištěného programu
12. až 16. května 2008 doručení materiálů pro vkládání do konferenčního portfolia
5. května 2008 odevzdání prezentací v MS PowerPoint
27. května 2008 workshopy
28. května 2008 8-10 hod instalace stánků
28. až 30. května 2008 denně 8-17 hod registrace zástupců firem na konferenci
28. května 2008 10 hod zahájení výstavy
28. května 2008 10:30 hod zahájení konference
29. května 2008 19:30-23 hod společenský večer
30. května 2008 od 13 hod demontáž výstavy

Reklama v tištěném programu/sborníku

Pokud jste si objednali zveřejnění reklamy v tištěném programu/sborníku, bude třeba ji nejpozději do 14. dubna dodat v počítačovém formátu na níže uvedenou adresu. Formát zrcadla je max. 190(š) x 128(v), tj. na šířku a můžete používat plnou barevnost. Vyhovující jsou soubory formátu vektorový EPS (postscript bez písem - např. z AI nebo CorelDraw), CorelDraw (písmo převést do křivek) nebo tiskové PDF (v rozlišení 300-600 DPI). K tomu prosím přiložte malý náhledový obrázek (třeba kopii obrazovky) ve formátu JPG pro kontrolu.

Reklamu laskavě odesílejte přímo na adresu tiskárny:
STUDIO PRESS, s. r. o.
p. Václav Korejtko
Jeseniova 56D, 130 00 Praha 3
tel.: 271 771 414, e-mail: praha@studiopress.cz

Pokud budete reklamu odesílat e-mailem, použijte laskavě komprimaci (ZIP, ARJ), možné je také uložení souborů na FTP (na vyžádání zašleme potřebné údaje pro připojení k FTP serveru). Zásilku vždy označte heslem "INFORUM 2008" (např. jako předmět u e-mailu) a uveďte jméno kontaktní osoby, se kterou by mohla tiskárna řešit případné potíže. Do kopie e-mailu uveďte prosím také adresu filip.vojtasek@aip.cz, abychom měli přehled o již zaslaných souborech.

Vkládání materiálů do konferenčního portfolia

Pokud jste vyznačili v přihlášce vystavovatele zájem o vložení Vašich propagačních materiálů (3 listů do formátu A4) do tašek, které dostanou všichni účastníci konference. Tyto materiály (cca 600 kopií, pokud zbydou, vrátíme) je třeba dodat na adresu Albertina icome Praha s.r.o., Štěpánská 16, 110 00 Praha 1 tak, abychom je obdrželi v týdnu 12.-16. května (z prostorových důvodů laskavě neposílejte materiály dříve). Prosíme Vás o přesné dodržení tohoto termínu, později již nebudeme moci vkládání zajistit. Přímo k zásilce (nebo e-mailem) také uveďte, kolik různých kusů materiálů obsahuje, popřípadě další důležité pokyny pro vkládání.

Firemní prezentace

Všechny prezentace ve formátu PPT (PDF, HTML) budou publikovány na webovských stránkách konference.

Vystoupení na konferenci

Přednášející mají standardně 15 minut na vlastní prezentaci a 5-10 minut na dotazy a diskusi k příspěvku. Během přestávky před svým vystoupením nezapomeňte vyzkoušet svou prezentaci na předváděcím PC v přednáškovém sále a kontaktovat předsedu své sekce. Vzhledem k přesnému načasování programu konference Vás žádáme o dochvilnost a především o přesné dodržení časového rámce Vašeho vystoupení a pokynů předsedy sekce.

Technické vybavení

V přednáškových místnostech zajistíme dataprojektor, plátno, počítač (PC/Windows s programy Office 2000 vč. PowerPoint, Netscape a MS Internet Explorer a s napojením na Internet) a mikrofony. Během prezentace můžete využít ukázek "naživo" po Internetu. VŠE má kvalitní a rychlé napojení, přesto Vám doporučujeme, abyste si rovněž připravili své ukázky "offline" (stažením html stránek popř. s použitím Lotus Screencamu a jejich uložení na CD-ROM, flash disk) pro případ nepředpokládaných problémů. Ve foyer i v sále bude přítomen technický pracovník pořadatele, který Vám pomůže s řešením případných potíží.

Použití vlastního notebooku je v zásadě možné pouze v Posluchárně D, ale nelze vyloučit problémy s kompatibilitou s projekčním zařízením, navíc je potřeba poměrně hodně času pro instalaci, vyzkoušení a přepojení v průběhu sekce, proto tuto variantu nepreferujeme.

Váš stánek

Stánek je standardně vybaven 1 stolem o rozměrech cca 120x60 cm, 2 židlemi (pokud jste si neobjednali rozšíření stánku) a přívodem el. proudu 220V (1 zásuvka na stánek, další případné rozvedení si již zajišťuje vystavovatel). Umístění vašeho stánku je zveřejněno na www stránkách INFORUM. Pokud jste vyznačili v přihlášce vystavovatele zájem o připojení na Internet, bude pro vás připraveno pevné připojení.

Instalace stánků proběhne 28.5. od 8:00 do 10:00.

Zajištění a pojištění: po dobu konání konference a výstavy bude prostor auly zabezpečen další speciální signalizací, celkem tedy bude realizováno čtyřstupňové zajištění. Pojištění exponátů není centrálně zajišťováno, každý vystavovatel si je musí zajistit sám. Pořadatel výstavy nenese odpovědnost za případné škody vzniklé na exponátech vystavovatelů.

Likvidace stánků proběhne 30.5. od 13:00 do 15:00. Vystavovatel je povinen prostor svého stánku uvést do původního stavu a odvézt po sobě případný odpad.

Vjezd do areálu VŠE

Vystavujícím firmám bude umožněn vjezd do areálu VŠE na dobu nezbytně nutnou k vyložení resp. naložení techniky a exponátů. Parkování v areálu není povoleno.

Další informace

Přihlášení na konferenci pro vystavovatele

Přijetím Vaší objednávky stánku nejste automaticky zaregistrováni na konferenci jako účastníci. Proto Vás žádáme, abyste co nejdříve vyplnili svou osobní on-line přihlášku (odkaz na tuto prihlášku bude rozesílán v březnu 2008). Pečlivě volte sekce, workshopy a doprovodné akce, kterých se chcete účastnit. Nezapomeňte na obědy! Z každé firmy, která vystavuje, se mohou zdarma zaregistrovat 3 zástupci (včetně přednášejícího). Máte-li zájem o účast vyššího počtu zástupců z Vaší firmy (jako personál pro službu na stánku), obraťte se prosím s předstihem na pořadatele.

Registrace

Po svém příjezdu se prosím u vstupu do Nové Auly VŠE zaregistrujte a vyzvedněte si svou visačku, kupóny na obědy a pozvánky na doprovodné akce.

Storno podmínky

V případě pozdní úhrady faktury má pořadatel právo zrušit celou účast objednatele.

Pokud objednatel požádá o zrušení své objednávky, platí následující storno poplatky:

  • v případě zrušení Vaší účasti v období před 3. 3. 2008 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 50% Vaší platby
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti od 3.3. 2008 – 7.4. 2008 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 75% Vaší platby
  • v případě obdržení zrušení Vaší účasti po 7. 4. 2008 Vám bude účtován storno poplatek ve výši 100% Vaší platby

Odstoupení od objednávky musí být podáno písemně organizátorům konference na adresu Vladimir.Karen@aip.cz.