14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Anketa konference INFORUM 2008

Děkujeme všem účastníkům ankety 2008! Letos jsme dostali celkem 80 odpovědí na anketu, což představuje 13,8% z celkového počtu 578 přihlášených účastníků.

Pokud Vás zajímá vyhodnocení ankety, stáhněte si její VÝSLEDKY.

STATISTIKA účastníků konference.

10 vylosovaných účastníků ankety:

  • Ausra Skabeikyte - Mykolas Romeric University, Litva
  • Jan Vymětal -Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  • Milan Špála - Univerzita Karlova v Praze

  • Janette Gulčíková - Slovenská pedagogická knižnica Bratislava
  • Miroslava Jakubeková - MPC Bratislava
  • Jitka Feberová - Univerzita Karlova v Praze

  • Ladislav Chmela - Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
  • Linda Skolková - Ikaros, o.s.
  • Rostislav Kudláček
  • Daniela Gondová - Univerzita Komenského v Bratislave