14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Ceny INFORUM 2008

ceny_inforum_2008_400

Cenami Inforum 2008 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených e elektronickýmí informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2007. Výsledky hlasování o Ceny Inforum byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOMEJDANu dne 29.5.2008.


Ďáblova bible v Manuscriptoriu a v NKP
Mimořádnou výstavu Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa), která v pražské Galerii Klementinum představila legendami opředený středověký rukopis, zhlédlo téměř 60 000 návštěvníků. Byla vydána také kvalitní tištěná publikace, a Codex Gigas zpřístupněn v Manuscriptoriu.
Elektronické studijní texty z oboru informační vědy a knihovnictví Portál studijních textů z oboru informační vědy, knihovnictví a dalších příbuzných oborů. Portál je určen pro nejširší okruh profesionálů, studentů a dalších zájemců o obor, kteří se chtějí celoživotně vzdělávat. Portál obsahuje úplné texty s podporou fulltextového vyhledávání a online testy. Veškerý obsah lze uživatelsky komentovat a diskutovat tak nad texty. Portál je doplněn také fotogaleriemi, anketami a další informační podporou.
Manažérsky informačný systém pre knižnice - MIS LIB Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) v Levoči implementovala ako prvá knižnica na Slovensku Manažérsky informačný systém pre knižnice – MIS LIB. Ide o špecializovaný program, ktorý pracuje ako manažérska nadstavba ľubovoľného knižnično-informačného systému. Spája v sebe technológie GIS (Geografický informačný systém) a OLAP (On Line Analytical Processing), vďaka ktorým dokáže vizualizovať a modelovať knižnično-informačné procesy nielen na mapách podľa okresov a krajov, ale aj v grafoch a prehľadných tabuľkách za ľubovoľné obdobie.

Nominace

Nominovat na Ceny Inforum 2008 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 29.2. 2008.

Hlasování

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách, nejúspěšnější nominace pak byly oceněny Cenou účastníků Inforum 2008. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 7. 5. 2008.

Přehled přijatých nominací

Nominace z ČR

Ďáblova bible v Manuscriptoriu a v NKP

Mimořádnou výstavu Codex gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa), která v pražské Galerii Klementinum představila legendami opředený středověký rukopis, zhlédlo téměř 60 000 návštěvníků. Byla vydána také kvalitní tištěná publikace, a Codex Gigas zpřístupněn v Manuscriptoriu

Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni

Cílem projektu je zpřístupnění digitálních kopií všech kronik, které jsou uloženy v archivech Jihočeského kraje.

Digitální zemědělská knihovna on-line

Projekt "Digitální zemědělská knihovna on-line" je zaměřen na digitalizaci vybraných unikátních starých tisků z oblasti botaniky, zemědělství a lesnictví lokalizovaných v knihovnách České zemědělské univerzity v Praze. Hlavním cílem projektu bylo umožnit přístup k vzácným tiskům nejen studentům a pedagogům ČZU v Praze, ale také ostatní pedagogické odborné veřejnosti i dalším studentům oborů biologického zaměření v ČR i v zahraničí. Databázi "Digitální zemědělská knihovna" bude spravovat Studijní a informační centrum při ČZU v Praze, v první etapě bude zveřejněno prvních 61 digitalizovaných knih, a to na speciálních webových stránkách. Některé tituly jsou zveřejněny prostřednictvím projektu Manuscriptorium (např. Species Plantarum).

Elektronické studijní texty z oboru informační vědy a knihovnictví

Portál studijních textů z oboru informační vědy, knihovnictví a dalších příbuzných oborů. Portál je určen pro nejširší okruh profesionálů, studentů a dalších zájemců o obor, kteří se chtějí celoživotně vzdělávat. Portál obsahuje úplné texty s podporou fulltextového vyhledávání a online testy. Veškerý obsah lze uživatelsky komentovat a diskutovat tak nad texty. Portál je doplněn také fotogaleriemi, anketami a další informační podporou.

Konference INSOURCE 2008

Ve dnech 5. a 6. února proběhl v Praze první ročník konference INSOURCE 2008. Konference se zaměřila na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využití pro obchod, marketing, competitive intelligence a knowledge management. Se zvanými příspěvky na konferenci vystoupili Marydee Ojala z USA, Karen Blakeman z Velké Británie, Rainer Michaeli z Německa, Vito Giannella z Belgie a Lenka Mynářová z ČR. Sborník z konference je dostupný online na http://www.insource.cz/sbornik/.

Oborová brána Umění a architektura (ART)

Oborová brána ART umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním paralelně prohledávat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.) z oblasti umění a architektura a řady příbuzných oborů.

Online systém pro správu dat a projektů Capsa.cz

Systém Capsa.cz umožňuje sdílení souborů, kalendáře a kontaktů pro více uživatelů přes jednoduché webové rozhraní. Usnadňuje především koordinaci jakékoli týmové práce, je však vhodným úložištěm dat i pro jednotlivce. Jako webová aplikace Capsa nabízí maximální dostupnost sdílených dat, při zachování vysokého zabezpečení. Je vhodná i pro sdílení velkých souborů a práci s nimi (verzování, online editace, diskuze k souboru). Capsu používají mj. firmy a podnikatelé, univerzitní týmy, vládní a neziskové organizace, zájmové spolky, organizátoři nejrůznějších projektů, studenti a další týmy i jednotlivci.

Scholert.com

Služba založená na technologii RSS. Slouží ke sledování nových článků vycházejících v odborných a vědeckých časopisech. Je určena zejména pro vědecké pracovníky, odborníky, vyučující, studenty a knihovníky, ale ocení jej i lidé, kteří chtějí mít přehled o novinkách ve svém oboru. V současné době je v systému uloženo 28 435 článků z 1 044 časopisů (stav k 31.1.2008), které postihují většinu oblastí lidské činnosti. Registrovaní uživatelé mohou být pravidelně informováni o článcích odpovídajících jejich zadaným klíčovým slovům, případně mohou sledovat články pouze z vybraných časopisů. Mimo to lze články organizovat do složek. Scholert.com umožňuje odesílání základních informací o článcích do externích služeb jako Digg, del.icio.us, Furl, Reddit nebo Simpy. Podařilo se nám také napojit jej na server Citace.com, tzn. uživatelé si mohou prostřednictvím jediného tlačítka vygenerovat bibliografickou citaci každého článku.

Znovuobjevené Krušnohoří

Web o historii o severozápadního pohraničí obsahuje např. 70 online rozhovorů s pamětníky z oblasti Krušných hor z většiny obcí. Také zde jsou velmi rozšířené fotogalerie historických i současných pohledů na obce. Dále můžete studovat mnoho naskenovaných materiálů z dějin Krušnohoří na české i saské straně.

Nominace ze SR

Databáza mimovládnych organizácií

Ambíciou novej stránky je poskytnúť komplexnejší obraz o mimovládnych neziskových organizáciách (MNO). Stránka ponúka praktický vyhľadávací mechanizmus v informáciách zverejnených podľa nasledovných kategórií:

Organizácie - kontaktné informácie o zaregistrovaných organizáciách, ich cieľoch a pôsobení. Vyhľadávať môžete podľa názvu organizácie, cieľovej skupiny, na ktorú sa zameriava (napr. deti a mládež, dospelí, menšiny, sociálne znevýhodnení, postihnutí, a pod.) alebo podľa oblasti záujmu organizácie (napr. duchovné hodnoty, ľudské práva, rozvojová pomoc, životné prostredie a pod.).

Projekty - stručný popis projektov MNO a cieľov, ktoré sa ich realizáciou sledujú. Ak hľadáte dobrý filantropický projekt, môžete si vybrať z viacerých kritérií – názvov projektu, miesta jeho realizácie a cieľovej skupiny, na ktorú sa projekt zameriava.

Produkty a služby - ponuka produktov a služieb, ktoré MNO vytvorili a ponúkajú ich na predaj. Nájdete tu jedinečné výrobky chránených dielní, ale aj ponuku odborných služieb a tréningov pre záujemcov z rôznych sektorov.

Grantové schémy – sekcia ponúka všetkým záujemcom stručný prehľad o aktuálnych grantových kolách a výzvach domácich a medzinárodných donorov.

Manažérsky informačný systém pre knižnice - MIS LIB

Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) v Levoči implementovala ako prvá knižnica na Slovensku Manažérsky informačný systém pre knižnice – MIS LIB. Ide o špecializovaný program, ktorý pracuje ako manažérska nadstavba ľubovoľného knižnično-informačného systému. Spája v sebe technológie GIS (Geografický informačný systém) a OLAP (On Line Analytical Processing), vďaka ktorým dokáže vizualizovať a modelovať knižnično-informačné procesy nielen na mapách podľa okresov a krajov, ale aj v grafoch a prehľadných tabuľkách za ľubovoľné obdobie. Údaje ako počet výpožičiek a objem sťahovaných dát Digitálnej knižnice SKN je možné analyzovať na základe definovaných dimenzií (pohľadov) a ukazovateľov (merateľných veličín - faktov), ktoré transformujú údaje z relačných a nerelačných dátových zdrojov do štruktúr určených na analýzu, nazývaných marketingové kocky (PowerCubes). Kocky PowerCubes môžu byť analyzované pre ľubovoľnú hodnotu ukazovateľa v ľubovoľnom prieniku dimenzií. Zaujímavé analýzy sú doplnené grafickými informáciami o sieti verejných knižníc (VK), medzi ktorými nechýba ani 30 pobočiek VK pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Program obsahuje aj štatistické údaje o počte potenciálnych používateľov knižničných služieb. Vďaka nim môžu napríklad knižnice zisťovať údaje, aký je percentuálny podiel výpožičiek danej knižnice k výpožičkám ostatných knižníc podľa okresov a krajov, koľko pripadá výpožičiek napríklad na 1000 obyvateľov okresu atď. Ďalšie zaujímavé údaje získame analýzou rozptylu t. j. o koľko sa líšia výpožičky od istého, napr. celoslovenského priemeru. Program MIS LIB je zaujímavý nástroj na zvýšenie efektivity služieb a akvizície. Perfektne dokáže odhaliť rezervy, ale aj silné stránky knižnice. Vizualizácia knižničných služieb umožní sledovať a vyhodnocovať nielen bežné merné ukazovatele, ale aj vzťahy medzi nimi. Tu však už začíname hovoriť o novom fenoméne FRBR (Funkčné požiadavky na bibliografické záznamy), ktorý nadobúda nové rozmery práve v súvislosti s programom MIS LIB. Program MIS LIB je vhodným doplnením takých marketingových aktivít, ako je získanie certifikátu kvality, či využívanie systému benchmarkingu.

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka [diplomová práca]

Diplomová práca Anežky Compelovej, obhájená v šk. roku 2006/2007, rozpracováva aktuálny profesiogram profesionálneho informačného pracovníka. Vychádza z potrieb súčasného informačného sektoru, kde absentuje profesionalizácia informačnej profesie. Diplomová práca je výsledkom cieľavedomej výskumnej a teoretickej práce diplomantky. Práca analyzuje súčasné informačné prostredie, vyvíjajúce sa pod vplyvom IKT, trendy ktoré formujú firmy a podniky v informačnej spoločnosti, zmeny v profile informačných profesií. Pre potreby komparácie analyzuje kompetenčné schémy zahraničných profesijných asociácií. Na základe týchto východísk diplomantka realizovala dotazníkový prieskum profilu informačných pracovníkov vo firmách a podnikoch na Slovensku. Zozbierané údaje spolu s teoretickými poznatkami boli podkladom pre vypracovanie profesiogramu. Štruktúra profesiogramu zodpovedá súčasným metodologickým nárokom profesiografie. Podrobne popisuje a analyzuje vedomosti, zručnosti a schopnosti informačného profesionála v jednotlivých oblastiach informačného sektoru.Diplomová práca predstavuje orginálnu prácu, ktorá bude významným zdrojom pre súčasnú informačnú prax i výchovno-vzdelávací proces. Školiteľkou práce je PhDr. Anna Čabrunová, oponentkou Ing. Anna Diačiková, PhD. Z hľadisla profesiografie prácu kozultoval Doc.PhDr. Gabriel Zala, PhD. z Katedry psychológie FFUK.