14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.50, Nová aula

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení

Autor: Jiří Šmerda, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Spoluautoři:

Vladimír Dosoudil / Marek Winkler, Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Plné texty

Abstrakt:

Při každodenní práci s informacemi často narážíme na dva problémy. Prvním z nich je nedostatek informací či dokonce absence povědomí o jejich dostupnosti. Objevováním nových informačních zdrojů a informací v nich přístupných se dostáváme do stavu, kdy jsme informacemi přesyceni. Narážíme tak na druhý problém -- informační zahlcení. Ukazuje se, že informační zahlcení nám mohou pomoci zvládnout informace, o kterých ještě ani nemusíme vědět. V příspěvku představujeme proces informační integrace usnadňující řešení obou uvedených problémů. Klíčovými technikami jsou metody informační syntézy z různých datových zdrojů, práce s neurčitostí, s kontextovou závislostí informací, se sémantikou a pokročilé metody vizualizace. Použití těchto technik ilustrujeme na vybraných případech užití z univerzitního prostředí a představujeme vyvíjenou technologii, jejímž účelem je pomoci uživateli zvládnout nedostatek informací i informační zahlcení. V závěru je prezentováno konkrétní řešení, které je postaveno na představené technologii a jenž je vyvíjeno na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity ve spolupráci s Laboratoří znalostních a informačních robotů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

O autorovi:

Tříletá zkušenost s návrhem informačních systémů (návrh celostátního informačního systému matrik studentů) na Ústavu výpočetní techniky MU, dvouletá zkušenost s vývojem v oblasti znalostních a informačních robotů. Podílí se na řešení celouniverzitního projektu digitálních knihoven. PhD. student na Fakultě informatiky (zaměření: využití znalostních a informačních robotů v oblasti digitálních knihoven), člen Laboratoře znalostních a informačních robotů na Fakultě informatiky MU. V současnosti pracuje ve společnosti Mycroft Mind, a.s. (zaměření: návrh aplikací pro práci s digitálními knihovnami s využitím technologie znalostních a informačních robotů) a na Ústavu výpočetní techniky MU (návrh a správa IS matrik studentů).


Ostatní příspěvky v sekci

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0

Autor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0. Autority ako ontologická základňa pre sprístupnenie zbierok pamäťových inštitúcií

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost

Autor: Jim McGinty, Cambridge Information Group, USA

Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu