14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.50, Nová aula

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Vliv principů Web 2.0 na vyhledávací stroje - na současné, vznik nových vyhledávacích strojů. Search 2.0 - co to znamená? Wikia - má šanci na úspěch? A co Quaero?

O autorovi:

Odborný asistent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů. Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE. Autor monografie "Data, informace, znalosti a Internet" vydané v roce 2001 v nakladatelství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií. Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Ostatní příspěvky v sekci

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0

Autor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0. Autority ako ontologická základňa pre sprístupnenie zbierok pamäťových inštitúcií

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost

Autor: Jim McGinty, Cambridge Information Group, USA

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení

Autor: Jiří Šmerda, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Spoluautoři:

Vladimír Dosoudil / Marek Winkler, Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu