14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

Plné texty

Abstrakt:

V roce 1955. E. Garfield uveřejnil v „Science“ článek, v němž položil základ citačních rejstříků. První svazek Science Citation Index (SCI) vyšel v Institute for Scientific Information (ISI) 1963 a 1974 Garfield vydal zásadní dílo „Citation indexing – Its Theory and Application in Science, Technology, and Humanities s prvními exaktními zkušenostmi s úspěšným SCI, a vytvořil vědecký podklad pro citační analýzu. Nedílnou součástí SCI je doprovodná databáze Journal Citation Reports (JCR) podávající exaktní bibliometrickou analýzu všech cca 10 000 zpracovávaný časopisů z přírodních a sociálních věd s řadou indexů (např. Journal Impact Factor). Rozvoj informačních technologií (IT) umožnil v roce 2002 vytvořit nový systém Web of Science (WoS) – Thomson Scientific. Vedle až dosud monopolního SCI resp. WoS postupně vznikaly obdobné citační systémy (v roce 2005 je jjch 17) (např. srovnávání WoS, Scopus a Google Scholar, 2005). Hodnocení vědecké práce, resp. jeji „metrika“. se týká vědeckých pracovníku resp. autorů, editorů, recenzentů a vydavatelského komplexu. Druhou stranou je hodnocení, „evaluace“, vědecké činnosti, jak ji provádí administrativně-decizní sféra, zvláště ve spojení s grantovou podporou (např. britská Research Assessment Exercice (RAE), jež od 2008 přechází na Research Excellence Framework (REF) a spolupracuje s Higher Funding Council of Engalnd (HEFCE)). Současné „citační rejstříky“ představují pro vědecké pracovníky a instituce nebo hodnotitelské instituce společné nástroje k docílení exaktních a vzájemně srovnatelných výsledků.

O autorovi:

Docent patologické fyziologie na Univerzitě Karlově, 1970-75 hostující profesor na Lékařské fakultě Univerzity v Oranu (Alžírsko), emeritní vedoucí redaktor časopisů Acta Universitatis Carolinae Medica a Sborník lékařský, vyučující také informatiku a knihovnictví na 1. lékařské fakultě UK a VOŠIS.

Ostatní příspěvky v sekci

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha