14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Obsahem příspěvku je porovnání dvou největších citačních zdrojů, Web of Science (Thomson Reuter) a SCOPUS (Elsevier). Oba produkty jsou sledovány především z hlediska časové i obsahové šíře, vyhledávacích možností, návazné práce se získanými daty a celkové uživatelské přívětivosti. Jsou zmíněny přednosti i případné nedostatky obou informačních zdrojů

O autorovi:

PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová, bývalá ředitelka Knihovny AV ČR, nyní zástupkyně ředitele pro výzkum a vývoj. V posledních letech se zabývá tvorbou analýz publikačních aktivit v rámci AV ČR pro vnitřní potřeby vedení Akademie i pro publikování těchto výsledků, současně vytváří podklady pro evaluační řízení v rámci AV ČR.


Ostatní příspěvky v sekci

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze