14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Plné texty

Abstrakt:

V průběhu posledních 3 let byl v Grantové agentuře AV ČR vyvinut systém on-line aplikací pro sběr a výměnu údajů o výzkumných projektech. Aplikace jsou oprávněným osobám přístupné přes webové rozhraní běžnými internetovými prohlížeči a slouží pro zpracování návrhů projektů, jejich hodnocení externími oponenty a zpracování průběžných a závěrečných zpráv o řešení projektů. Nedílnou součástí celého systému je též hodnocení dosažených vědeckých výsledků.

O autorovi:

Ing. Leoš Horníček Ph.D. je v současné době ředitelem odboru podpory vědy Kanceláře Akademie věd České republiky. V Kanceláři AV ČR pracuje na různých pozicích od roku 2005, kdy získal titul Ph.D. na stavební fakultě ČVUT v Praze.

Ostatní příspěvky v sekci

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha