14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník termínů z lékařství a zdravotnictví, který se používá pro indexování, katalogizaci a vyhledávání biomedicínských a se zdravím souvisejících informací. Producentem slovníku je National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA. Termíny slovníku (deskriptory) jsou uspořádány hierarchicky do stromové struktury. Součástí slovníku MeSH je i databáze „Supplementary Concept Records”, která obsahuje názvy chemických látek, včetně jejich synonym. V současné době slovník obsahuje cca 25.000 hlavních deskriptorů a cca 170.000 názvů chemických látek. Slovník je v současnosti k dispozici v 17 jazykových mutacích. Českou verzi slovníku vytváří Národní lékařská knihovna (NLK) již od roku 1977, automatizovaně od roku 1990. Od roku 2005 se tezaurus překládá online v systému MeSH Translation Maintenance System (MTMS), který pro potřeby překladů vyvinula NLM Bethesda. Používání systému je pro překladatelské instituce zdarma. Překlady vytvářené v systému MTMS jsou automaticky začleněny do Unified Medical Language and Retrieval System (UMLS). NLM vždy na požádání provede pro překladatelskou instituci export dat ve formátu XML. NLK ve spolupráci s firmou AiP Beroun vydává MeSH včetně chemického rejstříku na DVD Bibliomedica. NLK pro letošní rok plánuje zpřístupnění MeSH v portálu Medvik.

O autorovi:

Lenka Maixnerová pracuje jako vedoucí Oddělení bibliografie a katalogizace Národní lékařské knihovny v Praze.

Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča