14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Plné texty

Abstrakt:

Wordnet is a lexical semantic network having as nodes the sets of synonymous word (synsets) which are linked by various semantic relations. The first Wordnet built was the so-called Princeton Wordnet consisting today of approximately 140,000 synsets. Due to its remarkable size and successful inclusion in various computer-based applications it is considered as a de facto standard. In this paper we present the new electronic information resource Serbian Wordnet (SWN) and its initial development. Serbian Wordnet is based on the same principles as Princeton Wordnet (PWN), which means that it has not only inherited its basic structure but also the additional information associated to PWN. The development of Serbian Wordnet started with Balkanet project which was funded by European Commission from (2001-2004). The main goal of the project was development of wordnets for the Balkan languages: Bulgarian, Greek, Romanian, Serbian, Turkish and Czech and their alignment with PWN. The development of Serbian Wordnet continues after Balkanet with its enhancement in various domains. We describe how various traditional and Internet resources are being used for the enhancement of SWN in domain of biomedicine and how we see the possible practical usage of SWN in information retrieval this domain.

O autorovi:

MSc Sanja Antonic was born in 1966, Serbia. Graduated Molecular biology and physiology at the Faculty of Biology, University of Belgrade. Employed from 1997. like Information specialist for biomedicine and biotechnology in Department for scientific information, University library “Svetozar Markovic” in Belgrade. She participated in national and international professional meetings and conferences (IFLA 2003, two international scientific meetings co organized by Faculty of Philology of Belgrade University “Children and libraries” and “Leadership in libraries”, four international conferences organized by Teacher Education Faculty in Sombor, scientific meetings of Serbian Academic Library Association etc.). Author of 13 articles on English and Serbian languages in journals Infotheca, Archives of Oncology and proceedings of mentioned conferences. She has many presentation, lectures, courses and workshops about researching electronic information resources of numerous faculties, institutes, health and cultural institutions. Invited to lectured on subjects “Electronic resources” and “Electronic publications available in Serbia”.

Active member of the Association of Serbian Librarians and she is vice president of Commission for user services. Also, participate in activities E-learning Center in Serbia and National center for digitalization.


Ostatní příspěvky v sekci

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča