14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Plné texty

Abstrakt:

Consortium for Coordinated Acquisition of Serbian Libraries – KoBSON is established in 2001 with the main purpose to provide the access to e-journals, e-books and electronic services. KoBSON is partly financing the Interlibrary Loan Service: four academic libraries in Serbia are incharged for this service. During its history ILL service in “Svetozar Markovic” University library marks ascents and descents, according to other problems. Due to Consortium, the ILL is actually reestablished: from 2001, when the ILL hardly existed, until today, we are notifying the rapid growth, achieving the certain level and than slightly decrease and stagnation. (No. of requested books - 1998: 224, 1999: 105, 2000: 246, 2001: 24, 2002: 380, 2003: 620, 2004: 500, 2005: 523, 2006: 503, 2007: 383) (No. of requested articles: 1998: 207, 1999: 55, 2000: 39, 2001: 2, 2002: 173, 2003: 357, 2004: 441, 2005: 890, 2006: 495, 2007: 611) At the same time number of downloaded articles from services accessible via Consortium marks constant increase. (Downloaded full text articles: 2004 - 624.058, 2005 - 683.897, 2006 - 824.478, 2007 - 1.012.355) Focused on articles, it is noticeable that even with increasing number of downloads, as well as with much bigger access to e-journals (from 17.000 in 2006. to 35.000 in 2007), ILL requests for articles does not diminish but slightly increase (from 2006 to 2007). The explanation could lie in general growth of “hunger” toward information which is divided now on several resources. That tendency is, we believe, stimulated by the activities of Consortium. A traditional service – ILL still takes significant part of library services, simultaneously with other resources and we can suppose that this trend will last during the next few years.

O autorovi:

Dragana Stolic, M. A., librarian in the “Svetozar Markovic” University Library (Belgrade) from 1995 in the Department for scientific information. Charged for search of the classical and electronic resources (catalogues, bibliographies, on line and off line databases), and for search of citation indexes (Web of Science). From 2006. engaged as a referent for Interlibrary loan.

Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča