14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek představí portál Oborové brány pro Umění a architekturu integrující vyhledávání v katalozích knihoven muzeí, galerií a uměleckých škol s vyhledáváním v EIZ. Předvedeny budou také seznamy elektronických časopisů, které nabízí další pro čtenáře atraktivní způsob zpřístupnění obsahu v knihovnami předplácených EIZ. Třetí část přispěvku bude věnována prezentaci propojení s Portálem Oborové brány Musica. Oba portály jsou provozované v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových bran Národní knihovny České republiky.

O autorovi:

Květa Hartmanová po absolvování oboru knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracovala např. v UVTEI – OBIS pro informatiku nebo v knihovně Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 je systémovou knihovnicí v Knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Zde se podílí na realizaci řady projektů přínosných pro knihovnu (např. retrokatalogizace fondu v rámci VISK 5, spolupráce se Souborným katalogem ČR, tvorba a aktualizace webových stránek knihovny). V roce 2004 byla hlavním řešitelem a koordinátorem projektu Virtuální umělecká knihovna, v roce 2007 hlavním řešitelem a koordinátorem projektu Oborová brána Umění a architektura (ART). Je členkou výboru Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR a v roce 2007 sestavila Adresář knihoven muzeí a galerií ČR. Problematice muzejních knihoven se také věnuje v řadě článků a prezentací.

Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča