14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

Plné texty

Abstrakt:

Článok pojednáva o logickom vyústení informačných služieb Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu (SKN) od roku 1996 do modernej Digitálnej knižnice. Cieľom snaženia SKN je sprístupniť pre nevidiacich a slabozrakých používateľov na webovom sídle SKN zvukové knihy a časopisy, DAISY knihy a vo formáte TXT knihy, ktoré v knižnici vyšli v Braillovom písme. Sprístupňovanie týchto služieb sa realizuje v súlade s Autorským zákonom a Štandardami IS verejnej správy a Blind Friendly Web. Významnou súčasťou Digitálnej knižnice sú digitálne zvukové knihy, ktoré sú pred nelegálnym šírením chránené systémom DRM - Digital Right Management. Napriek licencovanej ochrane je možné zvukové knihy z našej webovej stránky www.skn.sk počúvať nielen v osobnom počítači, ale aj mobilnom telefóne a prehrávačoch MP3. Sme hrdí, že projekt Digitálnej knižnice získal v minulom roku cenu Inforum 2007.

O autorovi:

Norbert Végh pracuje v Slovenskej knižnici pre nevidiacich (SKN) od roku 1996. Venuje sa digitalizácii a digitálnym informačným službám. Zaujíma sa o bezbariérovosť webových stránok a ich sprístupnenie pre znevýhodnených používateľov. Je autorom projektu Digitálna knižnica SKN. Angažuje sa v Slovenskom spolku knihovníkov. Napísal publikáciu Tvorba webových stránok knižníc.


Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library