14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Plné texty

Abstrakt:

“InfoLitGlobal”, an international information literacy resources directory, has been created by the Information Literacy Section of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) to record information literacy materials from different parts of the world, on behalf of UNESCO. The directory is available online at www.INFOLITGLOBAL.info. The directory includes information on IL communication, such as blogs, conferences and websites, information literacy products, details of relevant organisations, publications and documentation on training the trainer. The directory is browsable by category and country, searchable by keyword and has a listing of the most recent additions. Users who register will be able to upload their own resources to the directory. Librarians, educators and information professionals are invited to participate in this global cooperative project. There are information literacy outcomes that could be used as a model or guide for new information literacy actions in different parts of the world. Therefore a directory of internationally relevant tools can benefit the international community. At the moment, about 1.300 records on IL products, publications, organizations, educational materials and other IL resources are available online and free of charge for the user at www.INFOLITGLOBAL.info.

O autorovi:

Heike vom Orde Graduate Education: M.A. in Psychology and German Literature, Degree in academic librarianship Present Title: Head of documentation Institution: International Central Institute for Youth and Educational Television (an international documentation and research centre on children's, youth and educational TV at the Bavarian Broadcasting Corporation in Munich, Germany) Selected Presentations: IFLA annual conferences 2003, 2004 and 2007 (Berlin/Buenos Aires/Durban); DGI 2003 (Leipzig); International Symposium for Information Science ISI 2004 (Chur); Internet Librarian International 2005 (London); IASL 2006 (Lisbon); GMW 2006 (Zurich); SIDOC 2007 (Palma de Mallorca), IATUL 2007 (Stockholm) Standing Committee Member of the IFLA Information Literacy Section

Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča