14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Předpokladem sdílení informací v instituci je sdílení institucionální kultury, tedy vize, cílů, strategie a hodnot dané organizace. To jsou totiž informace, resp. jejich pochopení a přijetí, které určují, jak se bude zaměstnanec ochoten a připraven podílet na budování institucionální znalosti. Jsou to první informace, které zaměstnanec žádá při začleňování se do pracovního týmu a jejich absence může přinést značnou míru nepochopení v tom, jaké informace, v jaké podobě a jakým způsobem budou žádány od něj. Nástroje sdílení informací v organizaci, ať už v podobě informačního systému nebo dalších způsobů předávání informací (např. systém pravidelných porad a školení), nebudou účinné bez dostatečné motivace zaměstnanců, motivace, která stojí na počátku procesu učení a získání profesního návyku informace sdílet. Vyjádřená, tedy jasně definovaná vize a dále cíle, strategie a hodnoty organizace jsou pro identifikaci se s důležitostí sdílení informací a budování znalostní báze jako motivační prvek podstatné. Na příkladu konkrétní organizace bude naznačeno jak jasně vyjádřit vize, cíle, strategii a hodnoty a jak je účinně sdílet v rámci pracovního týmu.

O autorovi:

Autorka přednáší na ÚISK FF UK. Dlouhodobě se věnuje PR, marketingu a managementu informačních služeb, vše se zaměřením na komunikaci. V současné době řídí úsek informačních služeb v CENIA, české informační agentuře životního prostředí.


Ostatní příspěvky v sekci

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča