14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

Plné texty

Abstrakt:

Cílem příspěvku je popsat možnou cestu ke zpřístupnění a archivaci dokumentů pro moderní informační instituci - muzeum, galerii, archiv, knihovnu atp. Většina takových institucí vlastní cenné sbírky, ke kterým mají koncoví příjemci omezený přístup. Nejlepší možností, jak tyto sbírky příjemcům přiblížit, je digitalizace a zpřístupnění na WWW. V prvních fázích tohoto procesu se osvědčilo investovat prostředky do digitalizace sbírek a využít levnější a jednodušší softwarová řešení. S rozvojem sbírky je třeba více přemýšlet o sofistikovanějších řešeních s důrazem na robustnost systému. Poslední fází pak zůstává zajištění sbírek do budoucna - ochrana a uchování sbírky - proces archivace. Jsme schopni nabídnout řešení pro všechny tři fáze. Jedná se o systémy Nessos, DigiTool a Digital Preservation System.

O autorovi:

Absolvent magisterského a doktorantského studia na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Informační věda. V letech 1996-2001 pracoval ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové jako systémový administrátor. Od roku 2001 zaměstnán v Ústavu výpočetní techniky UK, oddělení knihovnických aplikací. Zabývá se integrací informačních zdrojů v rámci projektu JIB a systémy MetaLib a Nessos.


Ostatní příspěvky v sekci

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.