14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek informuje o zahájení evropské spolupráce v rámci EContentplus na rozšiřování evropské digitální knihovny historických dokumentů. Projekt je založen na Manuscriptoriu - již čtvrtý rok trvajícím zpřístupnění výsledků digitalizace, především z České republiky (VISK6).

Evropská spolupráce směřuje k dalšímu nárůstu spolupracujících obsahových partnerů (knihoven, archivů, muzeí, vysokých škol). Počet partnerů spolupracujících na budování obsahu Manusriptoria již přesáhl 50 institucí. Lze očekávat další strmý nárůst počtu zpřístupňovaných dokumentů. Jsou používány veřejně dostupné principy tvorby dat. Tato digitální knihovna se intenzivně využívá, avšak současně se hledají a ověřují nové způsoby jejího využívání. Významným cílem je dosažení skutečně multilinguálního prostředí, metadat, vyhledávacích prostředků, včetně ověření možností využití ontologií v tomto informačním prostředí.

O autorovi:

Ing. Stanislav Psohlavec - po absolvování ČVUT pracoval v československé televizi, později ve vývoji lékařské elektroniky. Podílel se na vzniku a vedení první továrny na výrobu kompakt disků v ČR. Poté spoluzakládá firmu Albertina icome Praha s.r.o. je ředitelem dceřiné společnosti AiP Beroun s.r.o. orientované na elektronické publikování, digitalizaci a zpřístupňování vzácných dokumentů. Spolu s NKČR se účastní národních i mezinárodních projektů v oblasti digitalizace, standardizace, zpřístupnění a uchovávání digitálních dat. Je spoluzakladatelem Manuscriptoria - digitální knihovny rukopisů a vzácných tisků.


Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.