14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek je věnován evropskému projektu Evropská digitální knihovna (EDK). Cílem projektu EDK je zpřístupnit široké veřejnosti evropské kulturní a vědecké dědictví prostřednictvím jednoho mnohojazyčného přístupového bodu (internetového portálu). Obsahem, který má být takto zpřístupněn se rozumí knihy, filmy, obrazy, fotografie, zvukové nahrávky atp. S realizací projektu je spojena řada otázek týkajících se autorského práva - možnosti digitalizace obsahu, zpřístupňování obsahu v případě tzv. osiřelých děl, zpřístupňování děl nedostupných na trhu a otázky spojené s tzv. web-harvestingem – při jejichž řešení je nutno respektovat existující právní normy – národní, evropské i mezinárodní. Veškeré autorskoprávní otázky by měly být konzultovány se zástupci nositelů práv. Za tím účelem zřídilo Ministerstvo kultury neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců zainteresovaných stran (nositelů práv, knihoven, muzeí, galerií a archivů). S cílem pomoci členským státům při řešení autorskoprávních otázek zřídila Evropská komise v rámci Skupiny expertů na vysoké úrovni podskupinu pro autorské právo, která již vypracovala několik doporučení pro řešení autorskoprávních otázek souvisejících s EDK. Podobnými problémy se již zabývaly i další instituce a také státy mimo EU.

O autorovi:

Mgr. Adéla Faladová je zástupkyní ředitele odboru autorského práva Ministerstva kultury ČR. Autorským právem se zabývá již od studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomovou práci zabývající se nakladatelskými smlouvami publikovala v roce 1994. Přednáší autorské právo na Institutu průmyslově právní ochrany Úřadu průmyslového vlastnictví a je odborným poradcem UK CERGE týmu projektu NEEO (Network of European Economists Online).

Ostatní příspěvky v sekci

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.