14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 14.00 - 15.40, Posluchárna D

Jak postavit e-kurz práce s informacemi

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Brno

Spoluautoři:

Silvie Kořínková Presová, Masarykova Univerzita - Filozofická fakulta, Brno

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek shrnuje praktické zkušenosti z tvorby a výuky v online kurzech ve specializovaných systémech, které se tématicky zaměřují na práci s e-zdroji a na podporu informační gramotnosti. Příspěvek se zamýšlí nad didaktickými aspekty, metodami tvorby a využívání formy e-learningu ke vzdělávacím činnostem knihoven. Nastiňuje problematiku distančního vzdělávání, role a kompetence knihovníků ve vzdělávání.

O autorovi:

Petra Šedinová je vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Externě spolupracuje při výuce na FFMU (Kabinet informačních studií a knihovnictví) a v kurzech celoživotního vzdělávání pro knihovníky. Autorsky se podílela na tvorbě a nyní tutoruje dva e-learningové kurzy zaměřené na podporu informační gramotnosti studentů MU. Autorka se Ve své profesní činnosti zaměřuje na témata elektronické informační zdroje, informační vzdělávání.


Ostatní příspěvky v sekci

Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie

Spoluautoři:

Jill Beard / Barbara Newland, Bournemouth University, United Kingdom

Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren

Autor: Rick Spiegel, Knovel Corporation, USA

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji v e-learningovém kurzu

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha

Spoluautoři:

Jan Polášek / Pavel Kasal / Martin Feber, Univerzita Karlova v Praze