14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Zahájení konference: Informační gramotnost a znalosti

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 10.30 - 12.45, Nová aula

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Plné texty

O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele

Autor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti?

Autor: Debbi Boden, University of Worcester, Velká Británie

Tištěný vs. elektronický zdroj - Chování studentů v nestabilním informačním prostředí

Autor: Sonja Špiranec, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Information Sciences, Chorvatsko

Spoluautoři:

Ivana Hebrang-Grgić / Mihaela Banek Zorica, University of Zagreb - Faculty of Humanities and Social Sciences, Chorvatsko