14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Zahájení konference: Informační gramotnost a znalosti

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 10.30 - 12.45, Nová aula

Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele

Autor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Plné texty

Abstrakt:

In this paper Ralph Catts reviews the nature of Information Society Technology (IST) skills (called Information Literacy in the USA and Australia) and some recent research into IST acquisition and practice. He then turns to recent developments in European and international agencies that are likely to impact on IST policy at national level in Central Europe and asks questions about the implications for information providers, librarians and end users.

O autorovi:

Ralph Catts působí v Institute of Education na University of Stirling ve Skotsku. Je také čestným členem School of Education University of New England v Austrálii. Jeho profesionální výzkum je zaměřen na dvě hlavní oblasti. První je role všeobecných dovedností a schopností v celoživotním vzdělávání se speciálním zaměřením na teorii informační gramotnosti a hodnocení projektů týkající se této problematiky. Byl členem týmu, který pro Austrálii a Nový Zéland vyvinul a poté revidoval systém osvojování informační gramotnosti pro vyšší školství. Navrhl také systém průzkumu "informačních dovedností", který se používá pro hodnocení efektivity těchto programů. Je autorem mnoha odborných publikací. Druhou hlavní oblastí jeho výzkumu je přístup a spravedlnost v poskytování vzdělání zvláště pro znevýhodněné osoby a komunity. Od doby jeho příchodu do Skotska hraje rozhodující roli ve vývoji spolupracující výzkumné sítě, která se zabývá účinky společenského kapitálu na výsledky vzdělávání.


Ostatní příspěvky v sekci

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti?

Autor: Debbi Boden, University of Worcester, Velká Británie

Tištěný vs. elektronický zdroj - Chování studentů v nestabilním informačním prostředí

Autor: Sonja Špiranec, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Information Sciences, Chorvatsko

Spoluautoři:

Ivana Hebrang-Grgić / Mihaela Banek Zorica, University of Zagreb - Faculty of Humanities and Social Sciences, Chorvatsko