14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Zahájení konference: Informační gramotnost a znalosti

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 10.30 - 12.45, Nová aula

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti?

Autor: Debbi Boden, University of Worcester, Velká Británie

Plné texty

Abstrakt:

This year, more than any previous year, has seen the publication of various reports on in the UK which highlight the effects of the digital age on lifelong learning. Reports such as the ‘Information Behaviour of the Researcher of the Future ’ commissioned by the British Library and The JISC and the CURL/RIN report, ‘Researchers’ Use of Academic Libraries and their Services’ , highlight the importance in today’s digital society of Information Literacy (IL) and the requirement for librarians’ specialist knowledge.

Information and communications technology (ICT) is no longer the province of work; it is now a major part of our social lives and a key communication tool. The UK government has ‘committed itself to "e-enabling" every single possible government transaction' which has huge ramifications for society. Digital citizenship requires that people are information literate, without these skills people will be unable to make informed decisions and may become excluded from society. As IL is essential to digital citizenship and lifelong learning we also need librarians who can teach or facilitate the teaching of IL.This paper will give an overview of Information literacy in the UK and some of the initiatives which are taking place in Higher Education and public libraries to help ensure librarians, students, researchers and the general public have the appropriate skills required in today’s global knowledge society and at some of the opportunities that have arisen to help move the IL agenda forward.

O autorovi:

Debbi Boden pracuje jako zástupkyně ředitele oddělení informačních a vzdělávacích služeb na University of WorcesterImperial College. Debbi je zakladatelkou a předsedkyní pracovní skupiny CILIP zabývající se informační gramotnosti a oragnizující konference LILAC. Debbi se od samého počátku zapojila do vývoje systému LolliPop, který slouží k distančnímu vzdělávání knihovníků v oblasti informační gramotnosti. V současnosti se podílí na projektu SirlearnaLot na podporu pedagogických dovedností knihovníků. Debbi je jedním z editorů Information Literacy Cookbook a spoluautorů rubriky o informační gramotnosti v časopisu Higher Education.

ve Velké Británii. Je také manažerkou projektu zaměřeného na využití ICT ve výuce. Předtím působila jako vedoucí projektů Olivi, PILOT a PILS na podporu informační gramotnosti na


Ostatní příspěvky v sekci

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele

Autor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Tištěný vs. elektronický zdroj - Chování studentů v nestabilním informačním prostředí

Autor: Sonja Špiranec, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Information Sciences, Chorvatsko

Spoluautoři:

Ivana Hebrang-Grgić / Mihaela Banek Zorica, University of Zagreb - Faculty of Humanities and Social Sciences, Chorvatsko