14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 9.00 - 12.20, Posluchárna D

Virtuální sdílení tacitních znalostí

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Tacitní dimenze znalosti je vázána na svého nositele, člověka. Je částečně nebo zcela podvědomá. Její převod do tzv. explicitní formy je problematický, a proto se názory na to, zda lze či nelze virtuálně sdílet tacitní znalosti liší. Protože však stále vzrůstá podíl virtuálních kontaktů mezi lidmi, hledají se způsoby jak zajistit, aby při virtuálním kontaktu byla předána alespoň část tacitní znalosti. Článek je věnován této problematice.

O autorovi:

Autorka pracuje na VŠE v Praze. Specializuje se na management, management znalostí, management znalostních pracovníků, manažerské vůdcovství a management inovací.

Ostatní příspěvky v sekci

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů

Autor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Interakce uživatele s informacemi

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka

Autor: Anežka Compelová, MCR, s.r.o., Bratislava

Jak zhodnocovat informace v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha