14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 9.00 - 12.20, Posluchárna D

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů

Autor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Plné texty

Abstrakt:

For marketing we need TIME. We do know what we should be doing, we also have some brilliant ideas, but somehow we are overloaded with daily work, so we have trouble finding time for marketing. Also who else could market the library’s electronic resources? We are the ones who have the knowledge and the understanding, but we think we HAVE NO TIME for marketing. We are very busy I know, but do we really need to do everything? Eliminate some routines, and make your colleagues do it as well. We need all our colleagues to accept the concept, and to contribute actively to direct or indirect marketing. We all need to be marketers. Customers Keep an eye on the less satisfied clients/users. We learn more from these, to find the right products and services, then from our nice friends, who are satisfied and happy with our services and products Our internal and external surroundings are changing all the time. Threats become Opportunities, Weaknesses became Strengths or the other way around. (Google could be a Threat or Opportunity). For that reason we need to have routines for marketing and to assess the process on a regular basis. Also while doing analysis, be almost brutal honest with yourself and your institution - do not analyse how you want to have your library or how it should be, BUT HOW IT IS NOW - THE REALITY. Combine electronic and manually done marketing Some other thought about marketing Marketing takes time and you can’t expect results over a night Repeating the marketing - Marketing must be repeated and repeated and when we almost hate the message we are communicating that’s when our both internal and external customers finally start to listen to us. Marketing is fun! Marketing is fun and gives us power to change our situation. Involve vendors - There is also a possibility to involve vendors and let them help us in our marketing. Some libraries are encouraging Vendor’s workshops and see this as marketing the library Scientists from yesterday and the new ones: We need even more visibility There is a big difference. People are so used now to searching and using the university website and of course Google and others! We do need change the belief that other people will automatically become interested in the library world. But we can make them interested. Our product and services are extremely good and are used on a very widely, actually they are indispensable There are ways to do marketing, we just need to sew it together, which we will, if only we sharpen our saws! (find the time )

O autorovi:

ZH pracuje jako konsultant se specializací na služby pro nakladatele a knihovny. Je kvalifikovaná knihovnice s mezinárodními obchodnickými zkušenostmi. Za posledních 20 let pracovala v různých oborech v knihovnickém a nakladatelském svě̌tě̌. Zuzana Helinská má pravidelné přednášky na mezinárodních konferencích, společně s výukou na knihovnických školách ve Švédsku. Byla ředitelkou Oddělení pro nakladatelské vztahy pro mezinárodní prenumerační agenturu Prenax Global. Od poloviny 90. let byla ředitelkou mezinárodního obchodního odděleni pro BTJ, největší švédskou společnost pro knihovnické služby, která byla 50 let vlastněna Š̌védským knihovnickým svazem. Zde vybudovala kontakty a obchodní spojeni především se Středním východem, Tureckem, Evropou a USA, s obratem přes 1 milion dollarů. V 80. letech založila a vybudovala BTJ Subscription service, prenumerační agenturu s obratem 20 milionů dollarů. Když přijela do Švédska z Československa v roce 1969 získala titul bakaláře umění na Lundské universitě a postgraduálního titulu Masters z knihovnictví na Vysoké škole knihovnické v Boråsu. Pracovala několik let na různých místech v Lundské universitní knihovně, než přešla do BTJ, kde ze začátku vedla vývoj katalogizačního systému. Její mateřskou ř̌ečí je čeština, ale mluví samozřejmě plynně švédsky a anglicky. V Lundu studovala též ruštinu, jejíž znalost je obstojná. Je členem Executive Comitee of the Association of Subscription Agents a členem Ediční rady pro "Serials – the journal of the United Kingdom Serials Group".

Ostatní příspěvky v sekci

Virtuální sdílení tacitních znalostí

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Interakce uživatele s informacemi

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka

Autor: Anežka Compelová, MCR, s.r.o., Bratislava

Jak zhodnocovat informace v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha