14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

WORKSHOP A: Měnící se požadavky na výuku a vědomosti pro odborné vzdělávání (v angličtině)

Koordinátor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Kdy a kde: 27. 5. 2008, 10.00 - 13.30, Akademie věd ČR, Národní 3, č. místnosti 108

Měnící se požadavky na výuku a vědomosti pro odborné vzdělávání [workshop]

Autor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Plné texty

Abstrakt:

Aktuálním úkolem pro vysokoškolské vzdělávání je připravovat odborníky s takovými schopnostmi, které jim umožní žít v informační společnosti a podílet se na ekonomice založené na znalostech. Cílem workshopu je vytvořit prostředí pro diskusi vysokoškolských pedagogů a knihovníků o zkušenostech s motivováním studentů k využívání informací a s rozvojem informační gramotnosti jako integrální součástí akademického života.

Workshop povede dr. Ralph Catts, který má bohaté odborné a praktické zkušenosti s rozvojem a hodnocením informačních dovedností ve vysokoškolském vzdělávání.

Struktura workshopu umožní účastníkům získat praktické zkušenosti se zaváděním profesionálních informačních dovedností do studijních osnov. Panelová diskuse objasní současnou situaci s využitím příkladů z České republiky. Ralph Catts poté představí současné pojetí všeobecných dovedností a mezinárodní trendy v implementaci standardů informační gramotnosti.
Budou prezentována doporučení, která vzešla z českého průzkumu informačních dovedností na vysokých školách, a předložen modelový akční plán, který účastníkům může pomoci nastartovat jejich vlastní projekt k zakotvení informačních dovedností ve vzdělávacích programech. Budou také předloženy návrhy na spolupráci vysokoškolských pedagogů a knihovníků.
Workshop bude zakončen prací ve skupinách, jejímž cílem bude nalézt příklady začleňování informační gramotnost do výuky a hodnocení studentů. Ralph Catts uvede příklad z Austrálie. Účastníci workshopu si zkusí aplikovat takový postup i v rámci vlastních studijních osnov. Výsledné návrhy budou prodiskutovány a vedoucí workshopu nastíní rámec pro další činnost.

Podrobnější informace o semináři jsou dostupné v angličtině.

avcrivigakvs

Workshop je pořádán ve spolupráci s knihovnou Akademie věd ČR a IVIG.