14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Detaily příspěvku konference

Trendy a novinky ve využívání informací I.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 14.00 - 17.00, Nová aula

Výzvy na trhu s informačními zdroji

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Plné texty

Abstrakt:

Trh s profesionálními informačními zdroji prodělal okolo přelomu tisíciletí dramatické změny, jejichž průvodní efekty jsou citelné dodnes. Bezprecedentní rozvoj výpočetní techniky zasáhl v podstatě všechna odvětví, ale málokde jsou její dopady tak významné a dramatické jako ve vydavatelském průmyslu. Přechod od klasické produkce odborných knih a časopisů k plně elektronizovanému procesu od redakční práce až po online přístup k finálnímu produktu netrval ani 20 let. Podobně dramatickými změnami procházejí i odběratelé informačních produktů a služeb, čemuž se producenti informací musejí dále přizpůsobovat. Autor podá základní přehled výzev na informačním trhu a ilustruje jeho změny na příkladech nových produktů a služeb. V druhé části příspěvku se autor soustředí na situaci knihoven (především akademických) u nás a na srovnání jejich situace s knihovnami v USA a Západní Evropě.

O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete

Autor: David Lawson, ProQuest, Velká Británie

Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy

Autor: Mohamad Al-Baghdadi, ebrary, USA

Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze

Autor: Martina Näkel, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG / K.G. Saur Verlag, Německo

Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks, Velká Británie

Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech

Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer, Německo