14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Workshop

WORKSHOP A: Měnící se požadavky na výuku a vědomosti pro odborné vzdělávání (v angličtině)

Koordinátor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Kdy a kde: 27. 5., 10.00 - 13.30, Akademie věd ČR, Národní 3, č. místnosti 108

Aktuálním úkolem pro vysokoškolské vzdělávání je připravovat odborníky s takovými schopnostmi, které jim umožní žít v informační společnosti a podílet se na ekonomice založené na znalostech. Cílem workshopu je vytvořit prostředí pro diskusi vysokoškolských pedagogů a knihovníků o zkušenostech s motivováním studentů k využívání informací a s rozvojem informační gramotnosti jako integrální součástí akademického života.

Workshop povede dr. Ralph Catts, který má bohaté odborné a praktické zkušenosti s rozvojem a hodnocením informačních dovedností ve vysokoškolském vzdělávání.

Struktura workshopu umožní účastníkům získat praktické zkušenosti se zaváděním profesionálních informačních dovedností do studijních osnov. Panelová diskuse objasní současnou situaci s využitím příkladů z České republiky. Ralph Catts poté představí současné pojetí všeobecných dovedností a mezinárodní trendy v implementaci standardů informační gramotnosti.
Budou prezentována doporučení, která vzešla z českého průzkumu informačních dovedností na vysokých školách, a předložen modelový akční plán, který účastníkům může pomoci nastartovat jejich vlastní projekt k zakotvení informačních dovedností ve vzdělávacích programech. Budou také předloženy návrhy na spolupráci vysokoškolských pedagogů a knihovníků.
Workshop bude zakončen prací ve skupinách, jejímž cílem bude nalézt příklady začleňování informační gramotnost do výuky a hodnocení studentů. Ralph Catts uvede příklad z Austrálie. Účastníci workshopu si zkusí aplikovat takový postup i v rámci vlastních studijních osnov. Výsledné návrhy budou prodiskutovány a vedoucí workshopu nastíní rámec pro další činnost.

Podrobnější informace o semináři jsou dostupné v angličtině.

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině.

avcrivigakvs

Workshop je pořádán ve spolupráci s knihovnou Akademie věd ČR a IVIG.

WORKSHOP B: Sdílení bibliografických údajů: šance nebo risk pro knihovníky v éře Web 2.0? (v angličtině)

Koordinátor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Kdy a kde: 27. 5., 13.00 - 16.00, CERGE, Politických vězňů 7, 1. p., č. místnosti 7

Open Knowledge Foundation (ONF) kritizovala návrh zprávy, který zveřejnila Working Group for Bibliography Control of the Library of Congress, protože se (ONF) domnívá, že není třeba stanovovat podmínky pro (znovu)využití bibliografických dat. ONF zveřejnila petici, která žádá, aby všechna bibliografická data byla volně dostupná. S tím souhlasí uživatelé i Web 2.0 služeb jako např. Library Thing a Open Library Project. Co to znamená v praxi?

Tim O'Reilly řekl "Data jsou další Intel Inside" a Tom Coates z Yahoo říká "Website není váš produkt", co to znamená pro knihovny, jejich webové stránky a zveřejňování dat? Jak jsou webové služby pro knihovny důležité? Jak můžeme naše služby změnit? Co můžeme nabídnout prostřednictvím Web 2.0? Kde se rýsují nové možnosti?

Knihovny vlastní velké množství dat, jak tedy docílit toho, aby jejich data byla také označována za "Intel Inside"? Která data mohou být využita pro služby Web 2.0? A která data jsou zajímavá pro knihovny? Během workshopu budeme diskutovat o tom, jakou roli mohou knihovny hrát ve spojitosti s Web 2.0 a jak se začít tímto směrem orientovat.

Vedoucí workshopu je Patrick Danowski.

UPOZORNĚNÍ: workshop bude veden v angličtině.

Literatura k prostudování a zajímavé odkazy:

Open Bibliographic Data: The State of Play

The Future of Bibliographic Control and Licensing Policies for Bibliographic Data

Tim O'reilly: What is Web 2.0

Richard MacManus: Tom Coates: Web of Data

http://www.openlibrary.org

http://www.librarything.com

logo CERGE-EI

Workshop je pořádán ve spolupráci s CERGE-EI.

WORKSHOP C: Marketing elektronických zdrojů (v češtině)

Koordinátor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Kdy a kde: 27. 5., 10.00 - 13.00, Areál Univerzity Karlovy v Praze - Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, č. místnosti 2015

  • Marketing jako prostředek pro lepší využívání elektronických médií
  • Zlepšení marketingu elektronických zdrojů knihoven pro obě strany: pro veřejnost/uživatele a pro vlastní profesi (ostatní knihovny, obec/ministerstvo, politiky)
  • Strategie: Cílové skupiny, Kategorie zákazníků /vypůjčovatelů a cílené konkurenční prostředky
  • Nástroje marketingu/Marketingové průzkumy
  • Různé způsoby jak měřit marketing a jeho účinnost, např. Bostonmatris.
  • Náklady na marketing. Jak můžeme ospravedlnit marketing v naší knihovně?
  • Jak využívát všechny nabízené možnosti a kdo nám může s marketingem pomoci a za jakou cenu
  • Konkrétní tipy a příklady

Vedoucí workshopu je Zuzana Helinsky.

uisk_130

Workshop je pořádán ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví.