Detaily příspěvku konference

Zahájení konference

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 10.30 - 13.00, Vencovského aula

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Plné texty

O autorovi:

Vladimír Karen (nar. 1963) nastoupil po ukončení studií na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze v roce 1988 do Gramofonových závodů Loděnice, kde pracoval nejprve jako směnový vedoucí kontroly v poloprovozní výrobě CD a poté se jako směnový vedoucí premasteringu účastnil instalace a zavádění výroby ve studiu CD provozu. Během svého dalšího působení se zevrubně seznámil s technologií PC a v letech 1990-91 se aktivně účastnil zavádění výroby CD-ROM a vydání prvních československých CD-ROM disků.

V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím obchodním ředitelem. Dnes je výkonným ředitelem a jednatelem této společnosti.


Ostatní příspěvky v sekci

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pokusy o inovaci v odborné komunikaci

Autor: Herbert Van de Sompel, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Perspektivy a vize knihovnictví a informační vědy

Autor: David Bawden, City University London, Velká Británie

Měření hodnoty odborných článků a změny ve zvyklostech jejich využívání

Autor: Carol Tenopir, University of Tennessee, USA