Sborník

INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/. ISSN 1801-2213.

Vyhledávání ve sborníku
Pokud hledáte konkrétní informaci, využijete archivu konference INFORUM s možností vyhledávání, který je umístěn na adrese https://sbornik.inforum.cz.

Andrejčíková Nadežda, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Áts József, Eötvös Loránd University, Maďarsko

Bawden David, City University London, Velká Británie

Beard Romy, ebrary, USA

Brůžková Alena, Národní technická knihovna, Praha

Burkitt Richard, Serials Solutions, Velká Británie

Cook Vivien, OCLC EMEA, Nizozemsko

Dixee Barbara, Knovel, USA

Dohnálková Eva, Česká zemědělská univerzita v Praze

Dudek Petr, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Fabián Ondřej, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Feberová Jitka, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

  • MEFANET - spolupráce lékařských fakult ČR a SR

    (Spoluautoři: Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Masarykova univerzita v Brně - Institut biostatistiky a analýz / Stanislav Štípek, Univerzita Karlova v Praze - I. ústav lékařské chemie a biochemie 1. LF / Čestmír Štuka, Univerzita Karlova v Praze - Oddělení výpočetní techniky 1. LF / Jan Polášek, Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky)

Fellner Dominik, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

Fertl Paul, GALE - A Cengage Learning Company, Německo

Fiebig Thomas, Bowker, Velká Británie

Filipi-Matutinovic Stela, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Gruber Lukáš, Národní knihovna České republiky, Praha

Halienová Zuzana , Slovenská národná knižnica, Martin

Helinsky Zuzana, Zh Consulting, Švédsko

Hindls Richard, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Hradilová Jitka, Karlova univerzita v Praze - Filozofická fakulta - Ústav informačních studií a knihovnictví

Chvála Radim, Akademie múzických umění v Praze

Ilavská Jana, Univerzita Komenského v Bratislave - Akademická knižnica

Jarolímková Adéla, CESNET, z.s.p.o., Praha

Karen Vladimír, Albertina icome Praha s.r.o.

Kera Denisa, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Kocourek Pavel, INCAD, spol. s r.o., Praha

Kratochvíl Jiří, Masarykova univerzita - Knihovna univerzitního kampusu, Brno

Kroftová Věra, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž

Lauridsen Helle, Serials Solutions, Dánsko

Maierhofer Aaron, RefWorks-COS, Velká Británie

Matějka Martin, Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj, Praha

Matějková Jana, Multidata s.r.o., Praha

McKeown Karen, ProQuest, Velká Británie

Měřínská Eva, Městská knihovna v Praze

Mottl Jan, AiP Safe s.r.o., Praha

Mrazek Martin, Semanta, Praha

Naekel Martina, Walter de Gruyter, Německo

Ojala Marydee, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Ostrowska Aneta, Nicolaus Copernicus University, Polsko

Oupický Tomáš, ComAp s.r.o., Praha

Pessrová Hana, Univerzita Karlova v Praze - CERGE-EI

Pirkola Ari, University of Tampere, Finsko

Planková Jindra, Slezská univerzita v Opavě - Ústav informatiky

Popovic Aleksandra , University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Potáček Jiří, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Ráb Petr, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Rain Tomáš, Česká zemědělská univerzita v Praze

Rodriguez-Zapata Alberto, Elsevier, Nizozemsko

Sklenák Vilém, Vysoká škola ekonomická v Praze

Steinmetz Wolfgang, Oxford University Press, Velká Británie

Stodola Jiří, Masarykova univerzita - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno

Sušická Klára, Městská knihovna v Praze

Špála Milan, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta

Štogr Jakub, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Tenopir Carol, University of Tennessee, USA

Trtíková Ilona, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Turňa Ján, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

van Berckelaer Focko Robbert, Springer, Německo

Van de Sompel Herbert, Národní laboratoř v Los Alamos, USA

Wiorogórska Zuzanna, University of Warsaw Library, Polsko

Zachoval František , Akademie výtvarných umění v Praze

  • Artyčok.TV

    (Spoluautoři: Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze)

Získal Bohuš, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Žák Aleš, Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta