Detaily příspěvku konference

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek se zabývá informačními zdroji, které mohou pomoci podnikatelským subjektům v období krize. Zaměřuje se jak na zdroje komerční (placené), tak i na vybrané „free“ zdroje (např. zdroje poskytované státní správou). Regionálně se omezuje především na zdroje s obchodně-ekonomickou a právní problematikou, pokrývající evropský trh se zvláštním zaměřením na Střední Evropu. Autor rozebírá oblasti, ve kterých lze s úspěchem využít externích zdrojů pro podporu obchodu nebo zmírnění rizika podnikání. Jednotlivé informační zdroje se snaží nejen popsat, ale i zhodnotit kvalitu jejich obsahu, možnosti ovládání a celkový přínos pro podnikatelskou sféru. Z prezentovaných zdrojů a postupů se může inspirovat každý podnikatelský subjekt - od těch nejmenších až po velké společnosti - protože dostatečné informační zajištění neznamená vždy nutnost vynaložení vysokých nákladů.

O autorovi:

Ing. Petr Dudek (1964) je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde vystudoval obor anorganická technologie. Tři roky působil na VŠCHT jako aspirant a asistent, podílel se na výuce v oblasti chemické kinetiky a výpočetní techniky. V letech 1992-1995 pracoval ve společnosti Spolana, a.s., v chemicko-inženýrské skupině, kde se zúčastnil vybudování informačního pracoviště v této společnosti. V těchto letech absolvoval marketinkový kurz v CMC Čelákovice a řadu školení na vyhledávání v databázových centrech NIS ČR, Data-Star, Dialog a STN International. V letech 1996-2007 pracuje ve společnosti Unipetrol, a.s. jako informační analytik. Od roku 2008 pracuje ve stejné pozici ve společnosti Unipetrol Services, s.r.o. V rámci své funkce se stará o řízení sdílení informačních zdrojů v rámci skupiny Unipetrol, o vývoj a fungování interního informačního systému pro Competitive Intelligence, o vzdělávání uživatelů databází i o zajišťování a analýzu informací pro potřeby holdingové centrály.


Ostatní příspěvky v sekci

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha