Detaily příspěvku konference

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Knowledge management a znalostní systémy - v čem se liší a v čem se podobaji z pohledu výzkumu a z pohledu nasazení ve firmách.

O autorovi:

Odborný asistent a současně vedoucí katedry informačního a znalostního inženýrství na VŠE v Praze. Dlouhodobě se zajímá o problémy vyhledávání informací a elektronické zpracování dokumentů. Je garantem předmětů určených jak pro obor Informatika, tak předmětů zaměřených pro ostatní obory studia na VŠE. Autor monografie "Data, informace, znalosti a Internet" vydané v roce 2001 v nakladatelství C.H.Beck. Spolupracuje s Centrem informačních a knihovnických služeb VŠE při rozvoji automatizace knihovnických procesů a zavádění nových technologií. Spravuje databázi publikační činnosti pracovníků VŠE a je garantem dodávek do databáze RIV za VŠE.


Ostatní příspěvky v sekci

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha