O konferenci

Konference INFORUM, jejíž patnáctý ročník se uskuteční 27. až 29. května 2009, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku (viz graf níže). Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Důležité termíny

leden 2009 Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků, posterů)
23. 2. 2009 Uzávěrka Call for Papers
9. 3. 2009 Uzávěrka nominací na Ceny Inforum
březen 2009 Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků / posterů
březen 2009 Zveřejnění přihlášek pro účastníky
6. 4. 2009 Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
30. 4. 2009 Možnost stornovat přihlášku
11. 5. 2009 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
26. 5. 2009 Workshopy
27. 5. 2009 v 10:00 Zahájení doprovodné výstavy
27. 5. 2009 v 10:30 Zahájení konference
28. 5. 2009 v 19:30 Společenský večer
29. 5. 2009 v 13:00 Ukončení konference

Pořadatelé

Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., přední dodavatel elektronických informačních zdrojů v ČR a SR, a Vysoká škola ekonomická v Praze.

aip vse

Z historie

První ročník konference (tehdy pod názvem Infomedia) se konal v roce 1995 jako doprovodná akce knižního veletrhu Svět knihy a byl vůbec první větší akcí zaměřenou výhradně na elektronické informační zdroje v ČR. Od té doby tato akce vyrostla více než pětkrát. V roce 1999 se konference přestěhovala z Planetária na pražském Výstavišti do nově otevřené Nové auly Vysoké školy ekonomické (dnešní Vencovského aula) a zároveň změnila svůj název na INFORUM.

Loni bylo zaregistrováno 578 účastníků, kteří mohli vyslechnout 56 vystoupení, zúčastnit se 3 workshopů, shlédnout 9 posterů a prohlédnout si stánky 29 firem na doprovodné minivýstavě.

Složení účastníků v roce 2008:

slozeni_ucastniku_v_roce_2008_349

Účastníci INFORUM 2008 - rozdělení podle zemí

Výbor

Organizaci a program konference zajišťuje organizační a programový výbor sestavený z pořadatelů a odborníků v jednotlivých tematických oblastech.

Program konference

Hlavní program konference je rozčleněn do sekcí podle vypsaných témat konference. V každé sekci vystupují jak zvaní přednášející z řad odborné veřejnosti, tak i zástupci firem s komerčními prezentacemi. Všechny příspěvky jsou tlumočeny z/do angličtiny.

Workshopy

Na úterý 26. května 2009 jsou připravovány půldenní workshopy. Spolu se zveřejněním programu konference bude v březnu zveřejněn i přehled workshopů.

Infomejdan

Společenský večer ve čtvrtek 28. 5. 2009 se odehraje v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické. INFOMEJDAN bude otevřen všem účastníkům konference, kteří se na něj zaregistrují.

Ceny INFORUM 2009

Již od roku 1999 jsou na základě hlasování účastníků konference udělovány CENY INFORUM nejlepším projektům a počinům v oblasti informačních institucí a zdrojů. Ceny budou vyhlášeny na INFOMEJDANu.

Výstava

Součástí konference INFORUM je již tradičně výstava v předsálí Vencovského auly (dřívější Nové auly), na které se představují:

  • vydavatelé profesionálních elektronických informačních zdrojů
  • agregátoři informací a provozovatelé online služeb
  • poskytovatelé služeb na www
  • výrobci a dodavatelé knihovního software a dalších souvisejících produktů

Online textové zpravodajství

Pro ty, kteří se nebudou letošní konference účastnit osobně, připravuje časopis IKAROS ve spolupráci se studenty oboru Studia nových médií aktuální online textové zpravodajství z konference.

Jak se na konferenci podílet

Na letošní konferenci se můžete podílet jako:

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:

Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313

IČ: 49612158 DIČ: CZ49612158

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 20775

Základní jmění: 102 000 Kč

přihlášky na konferenci: Irena Mikešováorganizační záležitosti, přednášející, postery, společenské akce: Andrea Kutnarovávystavovatelé a sponzoři, workshopy, www stránky: Klára Loukotová