14. Konference o profesionálních informačních zdrojích


Sekce

Zahájení konference: Informační gramotnost a znalosti

Koordinátor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 10.30 - 12.45, Nová aula

Zahájení konference

Autor: Richard Hindls, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní příspěvek

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Přijímání informací a utváření znalostí: doporučení pro producenty a uživatele

Autor: Ralph Catts, University of Stirling, Velká Británie

Je informační gramotnost již konečně v centru naší pozornosti?

Autor: Debbi Boden, University of Worcester, Velká Británie

Tištěný vs. elektronický zdroj - Chování studentů v nestabilním informačním prostředí

Autor: Sonja Špiranec, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of Information Sciences, Chorvatsko

Spoluautoři:

Ivana Hebrang-Grgić / Mihaela Banek Zorica, University of Zagreb - Faculty of Humanities and Social Sciences, Chorvatsko

Trendy a novinky ve využívání informací I.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 14.00 - 17.00, Nová aula

Výzvy na trhu s informačními zdroji

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

ProQuest Central - nový zdroj, bez kterého se ve výzkumu neobejdete

Autor: David Lawson, ProQuest, Velká Británie

Distribuce elektronických dokumentů: současný stav a trendy

Autor: Mohamad Al-Baghdadi, ebrary, USA

Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze

Autor: Martina Näkel, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG / K.G. Saur Verlag, Německo

Služby na oznamování novinek vracejí moc do rukou uživatele

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks, Velká Británie

Springer E-Books - charakteristika produktu, přehled o cenových modelech a zkušenostech

Autor: Focko Robbert van Berckelaer, Springer, Německo

E-zdroje v e-learningu a e-learning v e-zdrojích

Koordinátor: Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 14.00 - 15.40, Posluchárna D

Změny formy informačních zdrojů pro zkušené uživatele ICT

Autor: David Ball, Bournemouth University, Velká Británie

Spoluautoři:

Jill Beard / Barbara Newland, Bournemouth University, United Kingdom

Rozšíření elektronických zdrojů do vysokoškolských poslucháren

Autor: Rick Spiegel, Knovel Corporation, USA

Výuka práce s elektronickými informačními zdroji v e-learningovém kurzu

Autor: Jitka Feberová, Univerzita Karlova - Ústav výpočetní techniky, Praha

Spoluautoři:

Jan Polášek / Pavel Kasal / Martin Feber, Univerzita Karlova v Praze

Jak postavit e-kurz práce s informacemi

Autor: Petra Šedinová, Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta, Brno

Spoluautoři:

Silvie Kořínková Presová, Masarykova Univerzita - Filozofická fakulta, Brno

Prezentace posterů

Koordinátor: Jana Machonská, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 28. 5. 2008, 16.00 - 17.30, Posluchárna D

Srbská lexikální síť pro biomedicínské obory

Autor: Sanja Antonic, University of Belgrade - University Library "Svetozar Markovic", Srbsko

Spoluautoři:

Cvetana Krstev, University of Belgrade - Faculty of Philology, Serbia

Vyjádřená institucionální kultura jako předpoklad sdílení informací

Autor: Michaela Dombrovská, Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Oborová brána Umění a architektura (ART) včera, dnes a zítra

Autor: Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Spoluautoři:

Václav Kapsa, Národní knihovna České republiky / Jiří Pavlík, Univerzita Karlova v Praze

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich „medián impakt faktorů“

Autor: Věra Kroftová, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.

Tezaurus Medical Subject Headings – české zpracování v systému MTMS

Autor: Lenka Maixnerová, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková, Národní lékařská knihovna, Praha

InfoLitGlobal: Nový adresář zdrojů o informační gramotnosti

Autor: Heike vom Orde, Bavarian Broadcasting Corporation, Německo

Komunita 2.0 a její konziliární potenciál: příklad z medicínského prostředí

Autor: Vendula Papíková, Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i., Praha

Spoluautoři:

Richard Papík, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Meziknihovní služba v rámci konsorcia pro koordinovanou akvizici v srbských knihovnách KoBSON

Autor: Dragana Stolic, University of Belgrade - University Library

Digitálna knižnica pre nevidiacich

Autor: Norbert Végh, Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča

Trendy a novinky ve využívání informací II.

Koordinátor: Jiří Kadleček, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 8.30 - 11.55, Nová Aula

Služby na zasílání aktuálních informací v akademické sféře. RSS, ticTOCs a Gold Dust

Autor: Roddy MacLeod, Heriot-Watt University, Velká Británie

OvidSP - nová platforma pro precizní vyhledávání

Autor: representative OVID, OVID - Wolters Kluwer Health, Německo

CABI – znalosti pro život

Autor: Krassimira Anguelova, CABI, Bulharsko

Vyhledávací technologie pro online informační zdroje

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Online zdroje z nabídky Oxford Online

Autor: Annika Lindemann, Oxford University Press, Velká Británie

Spoluautoři:

Matthew Howells

Inspec Direct - nová brána k poznání

Autor: Sylwia Kolankowska, The IET, Velká Británie

Elektronické časopisy a knihy pro akademické instituce

Autor: Paul Fertl, Gale - Cengage Learning, Německo

Jak získat co nejvíce z databáze SCOPUS pro vědce a knihovníky

Autor: Piotr Golkiewicz, Elsevier B.V., Nizozemí

Sdílení a proudění informací ve firemním sektoru

Koordinátor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 9.00 - 12.20, Posluchárna D

Virtuální sdílení tacitních znalostí

Autor: Ludmila Mládková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů

Autor: Zuzana Helinsky, zh Consulting, Švédsko

Interný a externý marketing knihovníka a informačného špecialistu

Autor: Anna Diačiková, Chemosvit a.s., Svit / SNK, Martin (ústredná metodička pre marketing knižníc SR)

Interakce uživatele s informacemi

Autor: Pavel Kocourek, INCAD, spol. s r.o., Praha

Profesiogram profesionálneho informačného pracovníka

Autor: Anežka Compelová, MCR, s.r.o., Bratislava

Jak zhodnocovat informace v organizaci

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje

Koordinátor: Jakub Petřík, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.50, Nová aula

Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0

Autor: Patrick Danowski, Berlin State Library, Německo

Web 2.0, Search 2.0 - jak se to rýmuje?

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Pamäťové inštitúcie a ich služby v prostredí Web 2.0. Autority ako ontologická základňa pre sprístupnenie zbierok pamäťových inštitúcií

Autor: Nadežda Andrejčíková, Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta informatiky a informačných technológií

Hloubková indexace: inovace ve vyhledávání dokumentů pro odbornou veřejnost

Autor: Jim McGinty, Cambridge Information Group, USA

Inovativní přístup k řešení informačního zahlcení

Autor: Jiří Šmerda, Masarykova univerzita - Ústav výpočetní techniky, Brno

Spoluautoři:

Vladimír Dosoudil / Marek Winkler, Masarykova univerzita - Fakulta informatiky

Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW

Autor: Jiří Jelínek, Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta managementu

Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů

Koordinátor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 13.30 - 16.45, Posluchárna D

Hodnotíme vědu profesionálně?

Autor: Petr Ráb, Akademická rada Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Ivana Kadlecová, Knihovna Akademie věd ČR, Praha

Systém elektronického zpracování údajů o výzkumných projektech a jejich hodnocení v GA AV

Autor: Leoš Horníček, Kancelář Akademie věd České republiky, Praha

Centrálny register publikačnej činnosti - CREPČ

Autor: Ján Grman, SVOP s.r.o.

Hodnocení vědecké činnosti padesát let po vzniku Science Citation Index z pohledu těch, jichž se to týká

Autor: Milan Špála, Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta, Praha

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

Autor: Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Autor: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky, Praha

Spoluautoři:

Hana Tomanová / Jaroslav Meixner, Akademie věd ČR, Praha

INFOMEJDAN - Recepce v Klementinu

Kdy a kde: 29. 5. 2008, 19.30 - 22.30, Révové nádvoří, Klementinum

Digitální knihovny - trendy, technologie, řešení

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 8.30 - 12.25, Nová aula

Cesta ke zpřístupnění a archivaci dokumentů

Autor: Jan Pokorný, Multidata Praha

Spoluautoři:

Martin Ledínský, MULTIDATA Praha

ENRICH - Manuscriptorium v Evropě

Autor: Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o.

Zpřístupnění na obrazovce - projekty hromadné digitalizace v Mnichově

Autor: Thomas Wolf-Klostermann, Bavarian State Library, Německo

Česká digitální matematická knihovna

Autor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Digitální objekt: skrytý, nechráněný

Autor: Stephanie Krueger, ARTstor, USA

DRAMBORA - nástroj na interní audit digitálních úložišť v nové online verzi a postřehy z provedených auditů

Autor: Jan Hutař, Národní knihovna České republiky / Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha

Spoluautoři:

Andrea Fojtů / Eliška Pavlásková, UVT UK Praha

Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Autor: Michal Brandejs, Masarykova univerzita, Brno

Spoluautoři:

Jitka Brandejsová, Miroslav Křipač, Jan Kasprzak, Masarykova univerzita v Brně

Evropská digitální knihovna a autorské právo

Autor: Adéla Faladová, Ministerstvo kultury České republiky - Odbor autorského práva, Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Provozní aspekty využívání elektronických informačních zdrojů

Koordinátor: Filip Vojtášek, Albertina icome Praha s.r.o.

Kdy a kde: 30. 5. 2008, 9.00 - 11.50, Posluchárna D

Vytěžte ze svých e-zdrojů maximum

Autor: Helle Lauridsen, ProQuest , Velká Británie

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT

Autor: Ilona Trtíková, České vysoké učení technické v Praze - Výpočetní a informační centrum

Spoluautoři:

Barbora Ramajzlová, České vysoké učení technické v Praze

Statistiky využití z pohledu vydavatele

Autor: Jackie Cahoon, Wiley-Blackwell, Velká Británie

Serials Solutions 360 - software to umožní, ale naše knowledgebase zajistí, aby to fungovalo

Autor: Nick Phipps, Serials Solutions, Velká Británie

Portál elektronických informačních zdrojů Národní lékařské knihovny

Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna, Praha

Spoluautoři:

Ondřej Horsák / Lenka Maixnerová / Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha