Možnosti prezentace pro firmy

INFORUM 2009 je vítanou příležitostí pro prezentaci všech firem v oblasti elektronického zpracování dat, online informačních služeb, knihovních informačních systémů a dodavatele dalších technických řešení vč. hardware a software pro všechny druhy knihoven, sektor státní správy, akademický sektor a významné soukromé společnosti.

JAK SE LZE PREZENTOVAT?

 • výstava po celé tři dny v předsálí konference
 • vystoupení v programu odborných sekcí konference
 • plošná inzerce v tištěném programu konference
 • umístění loga ve Vencovského aule (dřívější Nové aule)
 • vkládání tištěných materiálů do konferenčních materiálů pro účastníky, uzávěrka objednávek do 30. března
 • možnosti sponzoringu jsou následující
 • podpora společenského večera - programu a občerstvení
 • sponzorství online textového zpravodajství
 • sponzorství řečníka
 • sponzorství poznámkového bloku v tištěném programu
 • sponzorství oragnizačního týmu

Kdo jsou účastníci konference?

Konference určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku. Prohlédněte si graf podle typu instituce. Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Výstava

Výstava bude zahájena první den konference, ve středu 27. května. Ukončení výstavy je plánováno na pátek 29. května odpoledne. Výstavní plocha se nachází v prvním patře u Vencovského auly (bývalé Nové auly) a všechny přestávky na kávu se budou odehrávat v prostorách výstavy.
Každý vystavovatel má k dispozici stůl s ubrusem a dvě židle. Samozřejmostí je také elektrická přípojka a připojení k Internetu.

Vystoupení v odborném programu

Další možností prezentace je vystoupení s firemní prezentací v rámci jedné z konferenčních sekcí. Délka prezentace se odvíjí podle obsazenosti sekce, základní čas vyhrazený na prezentaci je 20 minut + 5 minut na dotazy. Přihlášky prezentací je třeba potvrdit vyplněním elektronické přihlášky (obsahující název příspěvku, jméno přednášejícího, zkrácený životopis, krátký abstrakt). Nejzazší termín pro registraci je 23. únor 2009.

Plošná inzerce v tištěném programu konference

Reklamu pro zveřejnění v tištěném programu je nutné dodat nejpozději do 13. dubna 2009. Formát reklamy je max. 190(š) x 128(v) mm pro velikost inzerce A5 a/nebo max. 190(š) x 266(v) mm pro velikost inzerce A4, můžete používat plnou barevnost. Tištěný program konference obdrží všichni návštěvníci konference.

Logo ve Vencovského aule (dřívější Nové aule)

Dále nabízíme vystavení loga firmy ve Vencovského aule. Max. velikost loga může být v tomto případě 70 x 70 cm.

Vkládání tištěných materiálů do konferenčních materiálů pro účastníky

Nabízíme také vkládání firemních letáků/brožur (formát max. A4, max. 3 listy) do tašek s konferenčními materiály, které obdrží všichni účastníci konference. 600 kusů je nutné doručit na adresu Albertina icome Praha s.r.o, Štěpánská 16, 110 00, Praha 1 a to v období mezi 11. - 15. 5. 2009.

Je možné si vybrat pouze některé z těchto prezentačních možností, nebo si jednoduše zvolit některý z cenově výhodných balíčků, podrobnější informace naleznete v ceníku, který zašleme na vyžádání.

Výhody pro vystavovatele (zahrnuty v ceně)

(další položky automaticky zahrnuté v ceně; týká se pouze těch, kteří objednávají některý z balíčků)

 • logo společnosti na webovských stránkách konference + odkaz na homepage společnosti
 • logo společnosti v tištěném programu
 • krátká charakteristika v přehledu vystavujících firem (součást tištěného programu)
 • připojení k internetu
 • 3 vstupy na konferenci (včetně přednášejícího)
 • 3x obědy v menze VŠE
 • 3 vstupenky na Infomejdan
 • vstupné pro další účastníky z Vaší firmy za zvýhodněnou cenu (personál na stánku, apod.)

Máte-li zájem o některou formu prezentace v rámci konference INFORUM 2009, kontaktujte nás, ve vlastním zájmu, co nejdříve - kapacity jsou omezené a rychle se naplňují. Odpovědným pracovníkem pro účast firem je Klára Loukotová.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme, a těšíme se na Vaši účast na konferenci INFORUM 2009 a na naši budoucí spolupráci.

Statistika 2008

Počet vystavovatelů a sponzorů: z ČR a SR: 12, zahraniční: 25

Počet účastníků: 578

slozeni_ucastniku_v_roce_2008_349

Účastníci INFORUM 2008 - rozdělení podle zemí:
(vyjma vystavovatelů)

ČR 403 SR 100
Brunei Darussalam 2 Nizozemí 1
Bulharsko 1 Polsko 2
Estonsko 3 Rakousko 2
Finsko 2 Řecko 1
Chorvatsko 2 Singapur 1
Izrael 2 Srbsko 1

Litva

5 Švédsko 1
Lotyšsko 2 USA 4
Německo 12 VB 31