Ceny INFORUM 2009

ceny_inforum2009

Cenami Inforum 2009 byly oceněny následující z nejvýznamnějších a nejlepších českých a slovenských produktů, služeb nebo činů spojených s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou oblast v období od ledna 2008. Výsledky hlasování o Ceny Inforum byly slavnostně vyhlášeny a předány na INFOMEJDANu dne 28. 5. 2009.

Paměť národa V digitálním archivu Paměť národa, společném projektu sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, jsou zveřejněny vzpomínky stovek pamětníků především ze sbírky Post Bellum. Jde o vzpomínky vojáků-veteránů z druhé světové války, představitelů československého odboje 1939-1945, obětí holocaustu, politických vězňů z padesátých let, ale také funkcionářů výkonné moci - agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších. Více viz v přehledu níže.

 

Theses

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses) vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Tak vznikl systém, který slouží vysokým školám nebo jiným institucím pro vyhledávání podobných dokumentů mezi závěrečnými pracemi a vyšel z praktických zkušeností použitých pro řešení implementované v Informačním systému Masarykovy univerzity. Vyhledává potenciální plagiáty nejen mezi závěrečnými pracemi, ale také vůči dalším dokumentům (seminárním pracím, publikacím, studijním materiálům, pracím pocházejícím z Internetu aj.). Více viz v přehledu níže.
Centrálny informačný portál pre_výskum, vývoj a inovácie Portál www.vedatechnika.sk, oficiálne označovaný ako Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), je určený laickým aj odborným používateľom. Portál slúži riadiacej a vedeckej sfére ako základný informačný zdroj o aktivitáchv oblasti vedy a výskumu financovaný z verejných zdrojov a je zároveň vstupnou bránou k Informačnému systému výskumného a vývojového potenciálu, ktorý obsahuje databázy organizácií, projektov, expertov a technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v SR. Více viz v přehledu níže.

Nominace

Nominovat na Ceny Inforum 2009 mohl kdokoliv prostřednictvím www formuláře v termínu do 9. 3. 2009.

Hlasování

Z došlých nominací vybírali sami účastníci konference hlasováním na přihláškách, nejúspěšnější nominace pak byly oceněny Cenou účastníků Inforum 2009. Uzávěrka hlasování byla společná s uzávěrkou přihlášek, tj. 11. 5. 2009.

Přehled přijatých nominací

Nominace z ČR

Do hlubin historie

Multimediální webová prezentace projektu Českého rozhlasu týkajícího se pátrání po zapomenutých fragmentech poslední války na našem území.

Elektronický magazín INFLOW

E-zin Inflow.cz vznikl z iniciativy studentů Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se záměrem vytvořit kvalitní a přitom dynamické odborné periodikum pro oblast informační vědy a knihovnictví, které bude více než dalším „izolovaným e-skladištěm informací z oboru“, ale stane se potenciálně skutečně přínosným pro jeho rozvoj. Inflow.cz se snaží naplnit vizi živého a pulzujícího oborového prostoru. Proto e-zin aktivně podporuje vznik a šíření odborných článků mladých autorů a autorek, které jsou často velmi kvalitní, ale díky nedostatku příležitostí i sebevědomí tvůrců by za jiných okolností buď vůbec nevznikly, nebo by neměly šanci oslovit širší odbornou a profesní veřejnost. Nedílnou součástí e-zinu je také experimentální internetový magazín, který se věnuje vždy jednomu aktuálnímu tématu, a na jeho tvorbě spolupracuje široké spektrum autorů od nejmladších studentů KISK po akademiky. Specifikem a bonusem magazínové části je jeho audio část, kterou pravidelně zajišťuje oborové rádio LibRa, jenž vede rozhovory s význačnými osobnostmi a vědci v rámci oboru, ale plní také funkci „komunitního ucha“, které je přítomné jak konferencím, tak i seminářům a studentskému životu. E-zin Inlow.cz představuje nepostradatelného mediálního partnera i přímého spolupracovníka několika dlouhodobých projektů – na škále od čistě odborných a oborových až po sociální a charitativní. Jako nejvýraznější přidanou hodnotu celého projektu pak lze označit stále se rozrůstající a velmi pestrou komunitu, která se kolem e-zinu za pouhý rok jeho existence vytvořila; především díky jeho architektuře a funkcím umožňujícím: vzájemné sdílení informací (od krátkých aktualit z oboru formou expres zpráv, přes aplikace k doporučování knih či užitečných nástrojů a možností sítě Internet) a interaktivní komunikaci uživatelů (formou klasické diskuze či -Inlow.cz přímo na míru šité aplikace - kreativní ankety). Samostatnou kapitolou je pak neustále se rozšiřující odborná blogosféra e-zinu, jenž je v oborovém informačním prostoru naprosto jedinečná a dokonale odráží rozmanitost a nadšení komunity, a tím i výjimečnost tohoto místa, v němž se protíná několik rovin oboru; e-zin umožňuje aktivně ovlivňovat informační scénu jejím budoucím aktérům již v době jejich studia a těžit ze zkušeností jejich kolegů z praxe, kteří v něm zase nalézají nové a nové podněty, stimuly a motivaci.

Knihovna4u

Portál umožňuje lidem diskutovat vážně i nevážně o knihách, filmech, akcích nebo hudbě. Propojení webu s katalogem knihovny umožní uživatelům knihy a jiná média přímo objednávat, rezervovat nebo si vytvářet seznamy toho, co si chtějí přečíst/poslechnout/vidět. Na rozdíl od oficiálních stránek MKP nenajdou lidé na www.k4u.cz žádný statický obsah. Web má svou inspiraci v komunitních webech (např. Facebook) a obsah vytvářejí sami uživatelé.

Kohoutí kříž

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích na svých stránkách www.kouhoutikriz.org zpřístupňuje a spravuje rozsáhlou elektronickou knihu Kohoutí kříž. Projekt je zaměřen na regionální šumavskou literaturu. Mapuje tvorbu německy píšících šumavských (nebo o Šumavě píšících) autorů od středověku po současnost na obou stranách zemské hranice, která Šumavu dnes protíná. Podklady pro projekt byly shromažďovány od r. 1990. V roce 2001 byla s grantovou podporou Ministerstva kultury ČR spuštěna první verze přístupná on-line na webu. V únoru 2009 jsme zpřístupnili aktualizovanou a rozšířenou verzi, která obsahuje údaje o 991 autorech a je tvořena více než 3000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 7000 dokumenty v obrazové příloze, vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, s možností plnotextového vyhledávání. Nově od roku 2009 je součástí Kohoutího kříže výběr digitalizovaných map Šumavy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny z 18., 19. a začátku 20. století. Kromě obrazových materiálů nabízejí stránky i multimediální obsah, např. dokumentární filmy, reportáže nebo záznamy původních šumavských tanců a písní. Kohoutí kříž patří mezi nejvýznamnější současné zdroje informací o starší Šumavě, je často citovaný v odborné literatuře i tisku. Auditovaná denní návštěvnost stránek (Toplist.cz) je cca 250 unikátních návštěvníků. Řešiteli projektu jsou Mgr. Jan Mareš a Mgr. Ivo Kareš.

Oborová brána TECH

Realizace projektu Oborová brána TECH navazuje na trend tvorby specializovaných, oborově zaměřených bran a je též následovníkem uživatelsky oblíbeného Portálu STM. Hlavní ideou projektu bylo vytvoření užitečného nástroje pro vyhledávání v kvalitních českých i zahraničních informačních zdrojích z oblasti techniky a přírodních a aplikovaných věd. Oborová brána TECH nabízí intuitivní uživatelské rozhraní pro paralelní prohledávání různorodých zdrojů, navíc s možností vzdáleného přístupu do vybraných placených databází registrovaným čtenářům Státní technické knihovny a v budoucnu i čtenářům jiných spolupracujících knihoven. Dalšími jedinečnými prvky Oborové brány TECH jsou Databáze volných zdrojů, nejenom z oboru techniky, a Adresář výzkumných ústavů.

Paměť národa

V digitálním archivu Paměť národa, společném projektu sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, jsou zveřejněny vzpomínky stovek pamětníků především ze sbírky Post Bellum. Jde o vzpomínky vojáků-veteránů z druhé světové války, představitelů československého odboje 1939-1945, obětí holocaustu, politických vězňů z padesátých let, ale také funkcionářů výkonné moci - agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších. Uložené celé nahrávky ze sbírek jsou doplněny audio ukázkami, životopisnými texty, fotografiemi, deníky, archivními dokumenty, odkazy na mediální výstupy a dalšími materiály. Jednotliví pamětníci jsou vždy přiřazeni k dějinným epochám, výročím a pamětnickým kategoriím.

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF Masarykovy univerzity

Elektronická publikace "Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF" obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, jejichž licence byla zakoupena Masarykovou univerzitou. Publikace je určena akademickým pracovníkům a studentům lékařských a přírodovědných oborů MU, přičemž může být použitelná i širokou mimouniverzitní veřejností, která má ke konkrétním elektronickým informačním zdrojům přístup. Průvodce vznikl primárně pro potřeby kurzů informační výchovy na LF a PřF MU.

Theses

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém na odhalování plagiátů (Theses) vznikl na základě poptávky vysokých škol, které chtěly mít účinný nástroj proti plagiátorům závěrečných prací. Tak vznikl systém, který slouží vysokým školám nebo jiným institucím pro vyhledávání podobných dokumentů mezi závěrečnými pracemi a vyšel z praktických zkušeností použitých pro řešení implementované v Informačním systému Masarykovy univerzity. Vyhledává potenciální plagiáty nejen mezi závěrečnými pracemi, ale také vůči dalším dokumentům (seminárním pracím, publikacím, studijním materiálům, pracím pocházejícím z Internetu aj.). Vyhledávají se podobné soubory i mezi pracemi, které nejsou veřejně dostupné, ale jsou do systému poskytnuty na základě dvoustranných smluv mezi školou a provozovatelem. Systém je současně registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a nabízí veřejnosti on-line 24 hodin denně možnost vyhledat (fulltextově nebo tematicky) v této evidenci záznamů o pracích zajímavá témata pro inspiraci, zájmy, vzdělávání nebo zvýšení odbornosti. Některé školy využívají systému také jako vlastního archivu závěrečných prací svých studentů, kam mohou práce ukládat přímo sami studenti. Systém zpracovává dokumenty vložené ve formátu pdf, doc, open office formátech, ve formátu TeX nebo dalších formátech a porovnávají se práce ve všech jazycích psaných latinkou (čeština, slovenština, angličtina, francouzština, němčina a další). Ke každému odstavci, větě nebo skupině slov systém přesně sdělí, ve kterých dalších dokumentech se nachází. Uživatelům systému je k dispozici mnoho dalších užitečných služeb: automatický převod prací do PDF a TXT, antivirovou kontrolu souborů nebo komunikační nástroje (diskusní fóra a informační vývěsku pro vzájemné konzultace v této oblasti, projektovou podporu, ...). V současné době je do projektu zapojeno 23 vysokých škol (17 veřejných, 3 soukromé, 1 státní a 2 zahraniční VŠ). Databáze prohledávaných prací obsahuje více než 65 tisíc závěrečných prací (přibližně 200 tisíc souborů závěrečných prací) a okolo 1,2 miliónu dokumentů (nejen závěrečných prací). Počty vložených dokumentů mají vrůstající tendenci, protože do systému přibývají stále další nové práce, systém čerpá práce z dalších elektronických zdrojů a rozvíjí se o další projekty.

Nominace ze SR

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Portál www.vedatechnika.sk, oficiálne označovaný ako Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI), je určený laickým aj odborným používateľom. Portál slúži riadiacej a vedeckej sfére ako základný informačný zdroj o aktivitách v oblasti vedy a výskumu financovaný z verejných zdrojov a je zároveň vstupnou bránou k Informačnému systému výskumného a vývojového potenciálu, ktorý obsahuje databázy organizácií, projektov, expertov a technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v SR. Portál slúži súčasne ako priamy nástroj popularizácie slovenskej vedy a techniky. Obsahuje e-noviny s názvom Vedecký kaleidoskop, aktuálnu agendu „veda a spoločnosť“, špecializované katalógové moduly vrátane SciTech navigátora a komunikačné moduly zabezpečujúce interaktivitu s verejnosťou. Portál je vybudovaný ako aplikácia Microsoft SharePoint 2007, pričom ide o prvé nasadenie tejto modernej technológie v štátnej správe v SR. Portál prevádzkuje Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave a jeho ďalší rozvoj je jednou z aktivít národného projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (NISPEZ). Projekt NISPEZ je financovaný z ERDF, konkrétne z Operačného programu Výskum a Vývoj.

Internetové metodické centrum pre obecné knižnice

Portál www.obecnakniznica.sk vznikol ako prirodzená odpoveď na súčasné informačné potreby knihovníkov a zriaďovateľov obecných knižníc. Vychádza z praktických skúseností regionálnych metodikov. Situácia v malých obecných knižniciach je zložitá, neustále sa striedajú knihovníci bez knihovníckeho vzdelania a tiež štatutári. Metodické návštevy a konzultácie nie sú vždy možné a potreby promptne riešiť hlavne štandardné situácie sú veľmi časté. Cieľom projektu je vybudovať elektronické metodické centrum, kde by obecní knihovníci, ale aj zriaďovatelia našli odpovede na svoje otázky týkajúce sa fungovania obecných knižníc, kde by našli inšpirácie a prostredníctvom ktorého by mali možnosť komunikovať najmä so svojimi metodikmi a ostatnými knihovníkmi obecných knižníc. Úlohou portálu je podávať informácie v jednoduchej forme, (bez zbytočného informačného balastu), zrozumiteľnej pre ľudí – knihovníkov bez knihovníckeho vzdelania. Títo by sa mali možnosť dostať k žiadaným informáciám, bez unavujúceho surfovania po internete a bez straty času. Obsah webu: Okrem základných sekcií – agenda, knižničný fond, praktické rady, tlačivá,..., portál obsahuje adresár metodikov obecných knižníc, v rámci ktorého si každý knihovník môže nájsť kontakt metodika, ku ktorému patrí (keďže mnohí z nich ani nevedia na koho sa môžu obrátiť) a Encyklopédiu obecných knižníc, ktorá by mala dať obecným knižniciam možnosť prezentovať svoju činnosť na internete, bez vytvárania vlastných špeciálnych stránok, ktoré by v určitom ohľade, boli pre malé obecné knižnice príliž nákladné. Stránky si budú môcť aktualizovať sami knihovníci, na základe registrácie na portáli. V súčasnosti je na portáli zverejnený adresár metodikov Prešovského kraja a postupne budeme tvoriť aj encyklopédiu obecných knižníc Prešovského kraja. V ďalšej fáze počítame s knižnicami z ostatných krajov Slovenska, ktorých obecné knižnice portál už teraz využívajú. Celý portál je urobený v jednom z najlepších Open source CMS systémov Joomla!, ktorý poskytuje na vytvorenie takéhoto projektu neobmedzené možnosti. Komponenty ako adresáre, vytváranie databáz knižníc, burzy kníh, registrácie užívateľov sú zadarmo dostupné na internete. Efekt pre metodikov: Práca metodikov by sa mala stať pružnejšou a efektívnejšou, pretože všetky informácie ohľadne metodickej koordinácie knižníc sa sústreďujú na jednom mieste a spolupráca metodikov tak nadobudne nové rozmery. Zverejňovanie dôležitých informácií pre obecných knihovníkov už nebudú duplicitne publikované na stránkach regionálnych knižníc, ale sústredia sa na jednom mieste. Hoci portál nenahradí osobný kontakt s knihovníkmi, môže však takúto spoluprácu značne skvalitniť. Internetové metodické centrum pre obecné knižnice by sa malo stať prvou možnosťou pri hľadaní informácií, ktoré zriaďovatelia, či knihovníci potrebujú k svojej činnosti, o čom svedčí aj názov domény www.obecnakniznica.sk.