Informace pro účastníky

Konference INFORUM, jejíž patnáctý ročník se uskuteční 27. až 29. května 2009 na Vysoké škole ekonomické v Praze, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání a jako taková je ojedinělou akcí svého druhu v celé střední a východní Evropě.

Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.

Od roku 2003 INFORUM rozšířilo své dosavadní teritoriální zaměření na Českou republiku a Slovensko také na ostatní země střední a východní Evropy.

Důležité termíny

leden 2009 Zveřejnění Call for Papers (přihlášky odborných a komerčních příspěvků)
23. 2. 2009 Uzávěrka Call for Papers
9. 3. 2009 Uzávěrka nominací na Ceny Inforum
9. 3. 2009 Vyrozumění autorům přihlášených příspěvků
březen 2009 Zveřejnění přihlášek pro účastníky
6. 4. 2009 Termín pro ranní ptáčata - přihláška + odeslání účastnického poplatku
30. 4. 2009 Přednášející - doručení plných textů
30. 4. 2009 Možnost stornovat přihlášku
11. 5. 2009 Uzávěrka přihlášek pro účastníky + odeslání účastnického poplatku
26. 5. 2009 Workshopy
27. 5. 2009 Zahájení doprovodné výstavy 10hod
27. 5. 2009 Zahájení konference 10:30hod
28. 5. 2009 Společenský večer
29. 5. 2009 Ukončení konference

Aktuální přehled registračních poplatků naleznete zde.

Registrace účastníků na místě

Zaregistrovat se bude možné u registračního pultu na VŠE ve středu 27.5. od 9.00 do 17.00, v dalších dnech od 8.00 do 17.00.

Organizační informace

Způsob platby
Každý z účastníků obdrží na základě registrace Výzvu k úhradě na zadanou e-mailovou adresu. Po zaplacení uvedené částky bude zaslán daňový doklad (faktura).
Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, ve výjimečných případech je možné na základě dohody uhradit částku hotově v sídle AiP, není ovšem možné platbu provést hotově nebo kreditní kartou až na místě.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, č. účtu.: 5127725001/2700
Variabilní symbol = uveden na Výzvě k úhradě
IBAN: CZ7327000000005127725001
SWIFT: BACXCZPP

Veškeré bankovní poplatky hradí Odběratel-plátce (účastník).

Vrácení konferenčního poplatku
V případě odřeknutí účasti písemnou formou nejpozději do 30. 4. 2009 bude uhrazená částka vrácena po odečtení 25% stornopoplatku. Po 1. 5. 2009 nelze uplatnit žádost o vrácení zaplacené částky, ale je možné nahlásit jméno náhradníka.

Stravování
Obědy jsou zajišťovány ve studentské menze VŠE. Nezapomeňte, prosím, na své přihlášce uvést, zda máte zájem o vegetariánskou stravu.

Kromě nabídky stravování v menze VŠE mají účastníci možnost se stravovat individuálně v restauraci, která se nachází v Rajské budově (nově přistavěná část VŠE), případně v restauracích v blízkosti VŠE.

Internet, šatna
Během konference jsou účastníkům ve foyer k dispozici počítače SUN s připojením na Internet.

Vysoká škola ekonomická poskytne účastníkům konference bezdrátové připojení k internetu (WiFi). Přihlašovací jméno a heslo na vyžádání u registrace. Váš notebook musí být vybaven WiFi kartou.

Šatna bude pro účastníky konference bezplatně fungovat každý den od 8.00 do 18.00.

Ubytování

Nabídku ubytování hledejte nejlépe v sekci Ubytování.

Účastníci ze Slovenska
Informační stránku pro slovenské účastníky týkající se dopravy a ubytování nalezenete na této stránce.

Další informace

Další informace ke konferenci vám rádi poskytneme na adrese:
Albertina icome Praha s.r.o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 222 231 212
fax: 222 231 313přihlášky na konferenci: Irena Mikešováorganizační záležitosti, přednášející, společenské akce, www stránky: Andrea Kutnarovávystavovatelé a sponzoři, workshopy, postery: Klára Loukotová