Detaily příspěvku konference

Řízení informací a možnosti využití elektronických informačních zdrojů ve firmách

Koordinátor: Dagmar Vránová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha

Kdy a kde: 28. 5. 2009, 8.45 - 12.25, Posluchárna D

Datové schránky a jejich integrace se systémem SAFE

Autor: Jan Mottl, AiP Safe s.r.o., Praha

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek se zaměřuje na problematiku napojení datových schránek na interní systémy organizace. Stručně je představen koncept datových schránek a jejich legislativní vymezení. V další části se pak autor zaměřuje na vlastí otázky integrace s interními informačními systémy organizace a vytváření nadstavbových služeb v systému SAFE pro jejich ukládání a zpracování.

O autorovi:

Jan Mottl (nar. 1959) po ukončení studií na ČVUT v Praze obor technická kybernetika pracoval ve Zbrojovce Brno jako technik ve výrobě záznamových zařízení. V roce 1989 nastoupil do Gramofonových závodů Loděnice jako směnový vedoucí masteringu. Zde se účastnil zavádění výroby CD a CD-ROM. V roce 1991 se stává jedním ze zakládajících společníků ICOME s.r.o., společnosti zaměřené na zavedení technologie CD-ROM na československý trh. ICOME s.r.o. se stala jedním z prvních propagátorů, distributorů a vydavatelů CD-ROM a souvisejících technologií u nás. Po transformaci ve společnost Albertina icome Praha s.r.o. v roce 1995 se stal jejím finančním ředitelem. Z ní byla v roce 1999 vyčleněna samostatná společnost AiP Safe, do které byly převedeny aktivity v oblasti DMS. V současnosti je jejím výkonným ředitelem a jednatelem.


Ostatní příspěvky v sekci

Znalostní technologie - teorie vs. praxe

Autor: Vilém Sklenák, Vysoká škola ekonomická v Praze

Firma vybudovaná kolem znalostní báze

Autor: Martin Mrazek, Semanta, Praha

Spoluautoři:

Peter Hora, Semanta, Praha

Využití sociálních médií v oblasti competitive intelligence

Autor: Marydee Ojala, ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals, USA

Zpřístupnění informací o firmách v zemích EU

Autor: József Áts, Eötvös Loránd University, Maďarsko

ABI/INFORM and ProQuest Entrepreneurship: produkty sladěné s potřebami uživatelů

Autor: Karen McKeown, ProQuest, Velká Británie

Jak informační zdroje pomáhají v době krize?

Autor: Petr Dudek, Unipetrol Services, s.r.o., Praha

Implementace Marketingového informačního systému (MIS) ve společnosti ComAp

Autor: Tomáš Oupický, ComAp s.r.o., Praha