Detaily příspěvku konference

Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.30 - 12.30, Vencovského aula

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech

Autor: Ilona Trtíková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Spoluautoři:

Lenka Němečková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Plné texty

Abstrakt:

Aplikace označované jako nástroje webu 2.0 se velmi rychle rozšířily od všeobecně populárních systémů pro běžné uživatele i do oblasti vědy a výzkumu. Stále rapidně narůstá jejich počet, rozmanitost a míra využívání jednotlivými uživateli i skupinami z akademické a vědeckovýzkumné sféry po celém světě. Tomuto trendu se přizpůsobila i řada producentů bází dat, např. Springer, Elsevier, ProQuest, Thomson Reuters a další. Reagují tak na skutečnost, kdy odborné elektronické informační zdroje představují běžnou službu nabízenou uživatelům. Jsou vyvíjeny různé nadstavbové aplikace, které kopírují současný trend a uživatelům pomáhají k efektivnějšímu získávání, organizaci a sdílení informací a znalostí. Příspěvek seznamuje s konkrétními oblastmi licencovaných i volně dostupných nadstavbových nástrojů a jejich návaznost na elektronické informační zdroje pro technické obory. Představeny jsou aplikace na ukládání a sdílení bibliografických citací, sdílené databáze odborníků a systémy adresného rozšiřování novinek a jejich vzájemná kompatibilita s elektronickými informačními zdroji dostupnými na ČVUT.

O autorovi:

Autorka je absolventkou UK ÚISK. V současné době pracuje v oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT. Specializuje se na práci s elektronickými informačními zdroji a souvisejicí online referenční služby, tvorbou webových stránek.


Ostatní příspěvky v sekci

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny?

Autor: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks-COS, Velká Británie

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené

Autor: Jiří Stodola, Masarykova univerzita - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER

Autor: Richard Burkitt, Serials Solutions, Velká Británie

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen

Autor: Thomas Fiebig, Bowker, Velká Británie

Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení bX - referenční služba doporučující vědecké zdroje na základě jejich využívání uživateli.

Autor: Jana Matějková, Multidata s.r.o., Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.