Detaily příspěvku konference

Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.30 - 12.30, Vencovského aula

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené

Autor: Jiří Stodola, Masarykova univerzita - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno

Plné texty

Abstrakt:

Příspěvek pojednává o zvláštnostech elektronických zdrojů určených zrakově postiženým a jejich organizovaných sbírek – digitálních knihoven. Jedním ze specifik těchto elektronických zdrojů je, že k jejich čtení je využíváno zvláštních softwarových a hardwarových zařízení (odečítač obrazovky, hmatový displej), jejichž výstupem je informace v auditivní či hmatové podobě. Další zvláštností je skutečnost, že úkolem těchto elektronických zdrojů je mimo jiné duplikovat publikace existující v podobě pro zrakově postižené nedostupné (tištěné knihy, časopisy atd.). První skutečnost se odráží především na konečné podobě digitálního dokumentu (formát, vnitřní struktura, adaptace grafické složky apod.). Druhý fakt je třeba zohlednit zvláště při budování organizovaných sbírek těchto dokumentů, zejména při vytváření elektronických katalogů. Do popředí se dostává otázka, jakým způsobem pojímat elektronický dokument vytvořený na základě tištěné předlohy; zda jako elektronickou verzi tištěné publikace, nebo jako nově vydané dílo. V příspěvku budou představeny rovněž některé stávající digitální knihovny určené zrakově postiženým uživatelům.

O autorovi:

Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor vědecké informace a knihovnictví) v roce 2004. Obhájil diplomovou práci zabývající se ontologickými a sémiotickými předpoklady informační vědy s názvem "Informace, komunikace a bytí". V současné době pracuje jako knihovník ve Středisku pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity a studuje v doktorském programu na Semináři estetiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Systematicky věnuje problematice knihoven pro zrakově postižené, o níž přednášel na několika konferencích. Je rovněž autorem článků o dané problematice. Zabývá se katalogizací dokumentů pro zrakově postižené uživatele a podílel se na vzniku internetového Portálu knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol, jehož účelem je vytvoření informační brány z katalogů daného typu knihoven.


Ostatní příspěvky v sekci

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny?

Autor: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks-COS, Velká Británie

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech

Autor: Ilona Trtíková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Spoluautoři:

Lenka Němečková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER

Autor: Richard Burkitt, Serials Solutions, Velká Británie

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen

Autor: Thomas Fiebig, Bowker, Velká Británie

Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení bX - referenční služba doporučující vědecké zdroje na základě jejich využívání uživateli.

Autor: Jana Matějková, Multidata s.r.o., Praha

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.