Detaily příspěvku konference

Elektronické informační zdroje, jejich provoz a správa

Koordinátor: Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Brno

Kdy a kde: 29. 5. 2009, 8.30 - 12.30, Vencovského aula

Nové technologie v systémech firmy Ex Libris a představení bX - referenční služba doporučující vědecké zdroje na základě jejich využívání uživateli.

Autor: Jana Matějková, Multidata s.r.o., Praha

Plné texty

Abstrakt:

Systémy Ex Libris disponují XML API, podporují RSS, SOAP, OpenURL, Shibboleth a dalšími novými technologiemi. bX je nejmladší ze služeb poskytovaných firmou Ex Libris. Jde o jedinečnou službu, která bude uživatelům doporučovat články na základě souhrnných údajů o využití shromážděných od výzkumných komunit z celého světa. V první části příspěvku bude představeno, jak jsou nové technologie zabudované v systémech Ex Libris v knihovnách využívány. Druhá část bude věnovaná prezentaci referenční služby bX.

O autorovi:

Jana Matějková ukončila v roce 1994 Střední knihovnickou školu v Praze. V letech 1998-2002 absolvovala pětileté magisterské studium na Pedagogické fakultě UK, obor český jazyk a literatura - rodinná výchova. Od roku 2001 je zaměstnancem Filozofické fakulty UK, kde pracuje jako správce knihovny psychologie a sociologie, dále se věnuje informační gramotnosti a elektronickým zdrojům. Začátkem roku 2009 začala pracovat pro Multidata s.r.o. a je zodpovědná za prodej a marketing.


Ostatní příspěvky v sekci

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny?

Autor: Helle Lauridsen, Serials Solutions, Dánsko

Ty správné nástroje umožňující dosáhnout úspěchu ve vědecké práci

Autor: Aaron Maierhofer, RefWorks-COS, Velká Británie

Nástroje webu 2.0 pro vědu a výzkum v technických oborech

Autor: Ilona Trtíková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Spoluautoři:

Lenka Němečková, Ústřední knihovna ČVUT, Praha

Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené

Autor: Jiří Stodola, Masarykova univerzita - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Brno

E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.

Jak vytěžit maximum z kolekce časopisů pomocí Serials Solutions 360 COUNTER

Autor: Richard Burkitt, Serials Solutions, Velká Británie

AquaBrowser Library: obsah, který máte, si zaslouží být nalezen

Autor: Thomas Fiebig, Bowker, Velká Británie

Závěrečné slovo

Autor: Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o.