Detaily příspěvku konference

Elektronické zdroje v digitální době

Koordinátor: Petra Štogrová Jedličková, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Kdy a kde: 27. 5. 2009, 14.15 - 17.30, Posluchárna D

E-zdroje u českých nakladatelů a vydavatelů

Autor: Klára Sušická, Městská knihovna v Praze

Plné texty

Abstrakt:

Masovou a trvalou změnu ve standardních čtenářských návycích určitého národa lze těžko očekávat bez zásadní inovace jeho nakladatelského prostředí. Z velké části díky mezinárodním podpůrným projektům se Česká republika v posledních letech stala prosperujícím ohniskem různých digitalizačních projektů – avšak nutno přiznat, že jejich výsledky pravděpodobně výrazně neovlivní dosud spíše rozpačitý vztah široké veřejnosti k serióznímu elektronickému textovému dokumentu. Tento příspěvek přiblíží některé úspěšné, počínající nebo finančně nejisté pokusy českých oficiálních nakladatelství o elektronické publikování, jak v oblasti knih tak periodik; kriticky analyzuje systémy pořádání dostupných českých online textů; ilustruje trvalou poptávku po (původně) českých e-zdrojích, a to minimálně ve veřejných knihovnách; nastiňuje rostoucí nebezpečí náhrady spolehlivých sekundárních pramenů anonymními lehko dostupnými výtahy, mimo jiné z důvodů jazykové bariéry.

O autorovi:

Po studiích na Karlově Univerzitě obdržela Klára Sušická titul bakalář v oboru filosofie a titul magister v oborech filologie a lingvistika. Od roku 2004 je zaměstnána v Městské knihovně v Praze na postu akvizitéra-specialisty; náplní její práce je mimo jiné nákup, správa a systematizování tamější kolekce licencovaných e-zdrojů.


Ostatní příspěvky v sekci

Otevřená rozhraní pro programování aplikací v éře cloud computing: nová informační paradigmata, nebo staré informační paradoxy?

Autor: Denisa Kera, National University of Singapore, Communications and New Media programme, Singapur

Evaluace přenosu znalostí v kyberprostoru: problematika monitorování, analýzy dat a hodnocení s ohledem na prostupnost virtuálních světů a reality

Autor: Jakub Štogr, Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta

Studium v digitální éře

Autor: Tomáš Rain, Česká zemědělská univerzita v Praze

Spoluautoři:

Ivana Švarcová, Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitální portfolio - nástroj profesního rozvoje

Autor: Dominik Fellner, Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická, Beroun

Správa a archivace audiovizuálního materiálu

Autor: Bohuš Získal, Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví

Artyčok.TV

Autor: František Zachoval, Akademie výtvarných umění v Praze

Spoluautoři:

Jan Vidlička, Akademie výtvarných umění v Praze